Region Záhorie - rozmanitá zem

Pamätná izba J.M.Hurbana v Hlbokom