Region Záhorie - rozmanitá zem

Pamätná izba J.M.Hurbana v Hlbokom

Prvýkrát pre verejnosť bola pamätná izba významného politika, spisovateľa a jedného z vedúcich predstaviteľov slovenského národného obrodenia Jozefa Miloslava Hurbana sprístupnená dňa 18. marca 1967. Bolo to pri príležitosti 150. výročia jeho narodenia. Farár Juraj Chochol bol poverený zozbieraním materiálov a historických dokumentov, ktoré sa nachádzali na miestnej fare. V roku 1976 však farár z obce odišiel, dovtedy spolu so svojou manželkou sprevádzali a robili výklad  návštevníkom pamätnej izby. Ďalšími tvorcami expozície boli prof. PhDr. Milan Pišút, PhDr. Alojz Fiala a Ing. arch. Ladislav Kaffka. V takejto podobe existovala pamätná izba pätnásť rokov. Nová expozícia bola vytvorená v roku 1982. Bola bohatšia o nové poznatky, ktoré smerovali k prehľadnejšej prezentácii Hurbanovej činnosti. Expozícia má deväť častí, ktorými vás prevedie Hlbočanka Vilma Tomášová.

Do obce Hlboké pravidelne prichádzali zájazdy nielen zo Slovenska, ale i zo zahraničia, aby sa oboznámili so štúrovcami, no najmä so životom a dielom Jozefa Miloslava Hurbana.

Súčasnosť

Pamätná izba bola obnovená v septembri 2015 pri príležitosti vyhlásenia Roka Jozefa Miloslava Hurbana. Expozícia sa nachádza v budove bývalej cirkevnej školy v centre dediny. Súčasná výstava je zameraná na život Jozefa Miloslava Hurbana, jeho pôsobenie na povstaní v rokoch 1848 až 1849 a na ohlas diela a národnobuditeľskú činnosť. Všíma si Hlboké ako rodisko jeho syna, popredného slovenského spisovateľa, publicistu, politika a organizátora národného života Svetozára Hurbana Vajanského.

Ďalšie Informácie

Otváracie hodiny:
Len vopred nahlásené vstupy
Sprievodkyňa p. Tomášová +421 944 211 779
+421 34 65 48 719
+421 903 792 433

Vstupné:
0,50 €

Odporúčame