Region Záhorie - rozmanitá zem

OOCR ZÁHORIE a KOPANICE

V decembri 2012 založilo 31 subjektov Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Záhorie, ktorá bola zaregistrovaná 17.12.2012 pod reg. číslom 26017/2012/3130 SCR v zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.

V marci 2024 rozšírila organizácia svoje pôsobenie okrem regiónu Záhorie aj na oblasť myjavských kopaníc. Zmenil sa aj názov subjektu na Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie a Kopanice – skrátene OOCR ZÁHORIE a KOPANICE. 

Našou víziu je urobiť zo Záhoria aj Kopaníc rozpoznateľné a konkurencieschopné destinácie cestovného ruchu. Oba regióny sú jedinečné, majú svoje zvyky, tradície, chute a produkty. Ich vzájomných prepojením sa rozširuje ponuka a možnosti pre návštevníkov a turistov. 

Ciele organizácie

Kontakt

Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie a Kopanice (OOCR ZÁHORIE a KOPANCIE)
Smrdáky 146
906 03 Smrdáky 

 

IČO 422 92 174
DIČ 2023962688

 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK95 0900 0000 0050 3919 5338
BIC: GIBASKBX

 

Výkonný riaditeľ 

Ing. Martin Lidaj 
martin(@)zahoriekopanice.sk
+421 905 505 327