O ZÁHORÍ

Záhorie. Rozmanitá zem.

Názov Záhorie vznikol v 17. storočí. Pochádza od latinského pomenovania Processus transmontanus, ktoré označovalo kraj ležiaci za Malými Karpatmi, teda „za horami“. 

Región leží na západe Slovenska. Územie na západe vymedzuje štátna hranica s Rakúskom, ktorú tvorí rieka Morava, na severozápade štátna hranica s Českou republikou. Na juhovýchode ho ohraničujú Malé Karpaty.

Vďaka výhodnej geografickej polohe a priaznivým klimatickým podmienkam Záhorie patrí k najstaršie osídleným územiam na Slovensku.

 

Z hľadiska cestovného ruchu poskytuje región vhodné podmienky na cykloturistiku, pešiu turistiku a vodné atrakcie. Región je bohatý na pamiatky z obdobia Habsburgov, Pálfiov či Habánov. Nachádzajú sa tu jedinečné liečebné kúpele Smrdáky, Národná Bazilika Slovenska v meste Šaštín, najväčší golfový rezort Európy, produkty s chráneným územným označením skalický trdelník a skalický rubín a množstvo ďalších zaujímavostí, ktoré potešia všetky vekové kategórie.

Tešíme sa na vašu návštevu!