Region Záhorie - rozmanitá zem

Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie (OOCR Záhorie)
Smrdáky 146
906 03 Smrdáky 

IČO 422 92 174
DIČ 2023962688

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK95 0900 0000 0050 3919 5338
BIC: GIBASKBX

Výkonný riaditeľ 

Ing. Martin Lidaj 
martin.lidaj@regionzahorie.sk
+421 905 505 327

Požičovňa elektrobicyklov