Region Záhorie - rozmanitá zem

Rotunda sv. Juraja Skalica

Keď sa povie mesto Skalica, takmer každý si ho spojí s najstaršou kultúrnou pamiatkou, ktorou je rotunda. Len málokto však vie, že najskôr bol postavený práve tento kostolík a až potom vyrástlo mesto Skalica. Rotunda sa nachádza na malom návrší na okraji mesta. Je postavená v románskom štýle. Presné datovanie vzniku rotundy zatiaľ nepoznáme. Svojou architektúrou nadväzuje na typ českých a moravských rotúnd a spolu s historickými okolnosťami svedčí pre datovanie jej vzniku na koniec 10. storočia až začiatok 11. Storočia na mieste staroslovanského hradiska. Neskôr bola prestavaná v gotickom a tiež aj v barokovom slohu. Vrchná časť plnila obrannú funkciu ako strážna veža a spodná časť slúžila ako kaplnka/kostolík. Dodnes je možné vo vrchnej časti vidieť badateľné stopy po strieľňach. V interiéri sa z gotického obdobia zachovali fragmenty nástenných malieb, ktoré zobrazujú motív legendy o svätom Jurajovi. Ten bojuje s drakom. 

Súčasnú podobu získala v roku 1945. V roku 1970 bola Rotunda sv. Juraja vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. V tom samom roku sa na rotunde uskutočnil významný archeologický výskum. V minulosti rotunda plnila funkciu vlastníckeho kostolíka s malou plochou na pochovávanie.

Táto významná kultúrno-historická pamiatka je sprístupnená širokej verejnosti – v období od 20. mája do 17. septembra je pre verejnosť zdarma. Mimo sezóny ju je tiež možné navštíviť, ale treba požiadať o otvorenie v informačnej kancelárii mesta. Návšteva rotundy mimo sezónu je spoplatnená nízkym poplatkom. V súčasnosti skalická rotunda prechádza už dlhšiu dobu náročnou rekonštrukciou.

Ďalšie Informácie

Otváracie hodiny:
Počas letnej sezóny
Piatok: 14:00 – 18:00
Sobota: 10:00 – 18:00
Nedeľa: 14:00 -18:00

Vstupné:
cenník

Kontakt:
Turistická informačná kancelária
Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
+421 34 664 53 41
tik@mesto.skalica.sk
www.tikskalica.sk

Odporúčame