Region Záhorie - rozmanitá zem

Turistická informačná kancelária Malacky

Turicticko-informačná kancelária sa nachádza v budove mestského centra kultúry na adrese: Záhorácka1919, 901 01 Malacky. Svojim zákazníkom poskytujeme komplexné služby cestovného ruchu od 29. 6. 2006. TIK zabezpečuje sprievodcovské služby a propagáciu kultúrnych podujatí v meste a okolí. Špecializuje sa na predaj publikácií a propagačných materiálov o meste Malacky, máp, pohľadníc a darčekových predmetov. 

Projekt Turisticko-informačnej kancelárie bol spolufinancovaný európskou úniou zo štrukturálneho fondu ERDF. Začiatok prác 22. 3. 2006, jeho dokončenie 29. 6. 2006.

Turisticko-informačná kancelária je od 30. 1. 2007 oficiálnym členom Slovenskej asociácie informačných kancelárií (AICES) so sídlom v Liptovskom Mikuláši.

Od 1. 1. 2016 je Turisticko-informačná kancelária súčasťou príspevkovej organizácie mesta – Mestského centra kultúry Malacky.

Ďalšie Informácie

Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok : 09:00 – 17:00
Sobota: 09:00 – 12:00
Nedeľa – ZATVORENÉ

Adresa:
Záhorácka 1919
901 01 Malacky

Kontakt:
+ 421 34 772 20 55
tik@malacky.sk
www.tik.malacky.sk

Odporúčame