Region Záhorie - rozmanitá zem

NOVOMESKÝ Ladislav