Region Záhorie - rozmanitá zem

Habánsky dvor Sobotište

Na územie Slovenska prichádzali habáni od polovice 16. storočia. Keď sa habáni usadili na nejakom mieste, nazvali to bratský dvor. Ten sa vyznačoval absenciou súkromného vlastníctva, čo znamenalo, že všetko bolo spoločné a prísne sa dodržiavali náboženské pravidlá. Na Slovensku prvý takýto dvor vznikol v roku 1546 práve na okraji obce Sobotište. Habánska obec bola zároveň samostatnou hospodárskou jednotkou, cirkevnou obcou, sama súdila a trestala svojich členov. Vo vnútri obce prebiehala výchova a vzdelávanie detí. V tomto habánskom dvore sídlil aj habánsky biskup.

Habánsky dvor je jedným z najvýznamnejších dvorov v našej krajine. Možno tu vidieť ľudové domy, habánsku zvonicu, radnicu, školu, džbánkársku dielňu, stodolu, kľučiareň či mlyn. Dvor sa totiž v obci zachoval dodnes.

Ďalšie Informácie

Otváracie hodiny:
v súčastnosti budovy nie sú prístupné

Vstupné:

Odporúčame