Region Záhorie - rozmanitá zem

PULANICH Anton

Generál

* 25.05.1884 (Holíč)                  + 04.01.1962 (Holíč)

Narodil sa v Holíči  ako syn Petra Pulanicha a Kláry rod. Bauchovej. Po gymnaziálnych štúdiách v Skalici bol dôstojníkom rakúsko-uhorskej armády už na začiatku prvej svetovej vojny v hodnosti kapitána. Bojoval v Rusku, Taliansku a po roku 1918 vstúpil do čsl armády. Od roku 1923 pôsobí v 41. pešom pluku a následne pravdepodobne odchádza do zálohy.

 Po vzniku Slovenskej republiky je reaktivovaný v hodnosti plukovníka (asi 23.3.1939) a pokračuje v službe v radoch novovzniknutej Slovenskej armády, kde najskôr pôsobí vo funkcii náčelníka štábu Veliteľstva vzdušných zbraní, a následne od 27.08.1939 ako veliteľ 1. divízie „Jánošík“ poľnej armády „Bernolák“. Medzitým bol v máji 1939 povýšený na generála (po reorganizácii hodností v rok 1940 generál II. triedy). Ďalej pôsobil ako veliteľ Vyššieho veliteľstva 1 a od 12.07.1941 do 25.07.1941 velil slovenským jednotkám nasadeným na východnom fronte. Následne pôsobil ako veliteľ Veliteľstva pozemného vojska v Banskej Bystrici. Na generála I. triedy bol povýšený 1.1.1942. Od 01.01.1944 ho vo funkcii vystriedal generál Turanec.

Následne pôsobil na Ministerstve národnej obrany v Bratislave, kde 1.9.1944, spolu s generálom Čatlošom, odmietli vydať rozkaz pre Bratislavskú posádku na dobrovoľné odovzdanie zbraní nemeckým jednotkám. 31.3.1945 na rozkaz ministra národnej obrany Haššíka opúšťa Bratislavu.
Po vojne žil v Dunajskej Strede Zomrel  04. januára 1962 v Holíči ako 78 ročný a tu je aj pochovaný na mieste, kde je pomník Ernesta Duffeka, č. hrobu 0831.

GENERALITASLOVENSKÁ REPUBLIKA [1939-1945]
PříjmeníPULANICH
JménoAnton
Narozen25. květen 1884 (Holíč)
Zemřel4. leden 1962 (Holíč)
Generálské hodnostigenerál II. třídy (17. květen 1939)
generál I. třídy (7. leden 1942)
Zastávané funkcevelitel Vyššího velitelství 1 (květen 1939 – srpen 1939)
velitel 1. divise (srpen 1939 – říjen 1939)
velitel Vyššího velitelství 1 (říjen 1939 – leden 1940)

velitel Velitelství pozemního vojska (srpen 1942 – leden 1944)
PramenyVojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
 

Zdroj : Pavel Proksa – osobnosti Holíča

http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/50959

Foto: Archív Matica Slovenská http://www.lidl.holic.sk/index.php/aktuality-oholici-196/1364-spomienka-na-vyznamneho-holiskeho-rodaka

Odporúčame