Region Záhorie - rozmanitá zem

Vyhliadka kaplnka sv. Márie Magdalény