Region Záhorie - rozmanitá zem

Cisársky a kráľovský žrebčín Kopčany