Region Záhorie - rozmanitá zem

Členovia OOCR Záhorie sa stretli v Skalickom golfovom areáli

Smrdáky 19. júna – Pod záštitou predsedu predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Záhorie Zdenka Čambala sa uskutočnilo stretnutie členov organizácie. Priestory na toto stretnutie poskytol jeden z členov OOCR Záhorie Grafobal Group Golf Resort Skalica.


Na stretnutí sa stretla viac ako tretina členov. „O úspešnom napredovaní organizácie za posledné dva roky svedčia fakty. Ročný rozpočet sa zdvojnásobil a organizácia a jej členovia sa vďaka marketingovým aktivitám dostávajú do povedomia verejnosti nielen v našom regióne, ale aj na celom Slovensku a už aj v zahraničí. V súčasnosti máme 54 členov a ďalší záujemcovia o vstup do našej organizácie prejavili záujem,“ uviedol aktuálnu situáciu predseda predstavenstva Zdenko Čambal.


Popri pravidlených aktivitách sa neustále pracuje nad novými, ktoré by ešte viac zatraktívnili región Záhoria doma i v zahraničných. „Zúčastnili sme sa dvoch veľtrhov cestovného ruchu v Spojených arabských emirátoch a sprostredkovane v Izreali. Prvé výsledky sa začínajú prejavovať. Navštívili nás novinári z Talianska a zástupcovia cestovnej agentúry z Dubaja, ktorá zastrešuje viac ako 200 tour operátorov z arabských krajín. Tu však narážame na fakt, že títo návštevníci sú nároční na kvalitu ubytovacích kapacít a preferujú predovšetkým päťhviezdičkové hotely. Napriek tomu neustále hľadáme možnosti, ako ich zdržať na Záhorí čo najdlhšie,“ informoval o posledných aktivitách výkonný riaditeľ OOCR Záhorie Martin Lidaj.
Popri tom sa nezabúda ani na vyplnení programu pre návštevníkov, ktorí na Záhorí trávia dlhodobejšie pobyty. „Jedným z najnavštevovanejších miest v regióne sú kúpele Smrdáky. Práve preto sme sa rozhodli v tejto obci otvoriť Turistické informačné centrum, s ktorým nám výrazne pomohol Trnavský samosprávny kraj a s prevádzkou pomáhajú aj ďalší členovia našej organizácie, predovšetkým obec Smrdáky a Slovenské liečebné kúpele, pod ktoré kúpele v Smrdákoch patria,“ doplnil Lidaj.


V neformálnej časti stretnutia si členovia organizácie prehliadli priestory golfového ihriska Grafobal Group Golf Resort Skalica, ktorý predstavila manažérka rezortu Soňa Postová a vyskúšali si aj základy golfu. „Je vidieť, že stretnutie malo význam a v uvoľnenej atmosfére si členovia medzi sebou vymenili názory na aktuálnu situáciu v cestovnom ruchu. Čo je však ešte dôležitejšie, v rámci rozhovorov našli priestor na spoluprácu medzi sebou, čím sa otvorili možnosti na zlepšenie a synergiu ich služieb a ponúk v cestovnom ruchu,“ netajil spokojnosť zo stretnutia predseda predstavenstva Zdenko Čambal.

Odporúčame