Region Záhorie - rozmanitá zem

DÁTUMZMLUVNÁ STRANASÚBOR
19.6.2019Účelové poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu realizácie projektu zameraného na realizáciu aktivít, ktoré sú spojené s hlavným predmetom činnosti prijímateľa.26 984,90 EUR
26.7.2019Rámcová zmluva – ghstudio12 415,16 EUR s DPH
15.8.2019Trnavský samosprávny kraj31 605,00 eur
30.9.2019 Darovacia zmluva Podbranč 0 eur
 Kúpna zmluva – Šlapadlá 20 821,00 EUR
28.10.2019Zmluva o pôžičke31 605,00 EUR
26.11.2019Darovacia zmluva Rekreačné služby mesta Senica0 EUR
 27.7.2020Účelové poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu realizácie projektu zameraného na realizáciu aktivít, ktoré sú spojené s hlavným predmetom činnosti prijímateľa. 26 578,78 EUR
28.9.2020Rámcová zmluva ghstudio13 129,97 eur
19.5.2021Zmluva o dielo 1/202129 037,52 eur
13.7.2021Zmluva o prenechaní majetku do dočasného užívania (AED)0 eur
1.7.2021Zmluva o prenechaní majetku do dočasného užívania (lanové centrum)0 eur
2.8.2021Zmluva o poskytnutí grantu z TTSK30 000,00 eur
 16.8.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR50 892,38 eur
16.8.2021Zmluva o dodaní tovarov a zabezpečení služieb13 860,00 eur
20.8.2021Zmluva o spolupráci pri organizovaní podujatia Holíč8 000,00 eur
 Zmluva o zabezpečení reklamy2 400,00 eur
8.11.2021Zmluva o prenechaní majetku do dočasného užívaniaHolíč
8.11.2021Zmluva o prenechaní majetku do dočasného užívaniaSkalica
 Zmluva o spolupráci pri organizovaní podujatia Brezová pod Bradlom2 800,00 eur
28.6.2021Zmluva o spolupráci pri organizovaní podujatia Skalica14 800,00 eur
  Zmluva o prenechaní majetku do dočasného užívaniaSkalica 
  Nájomná zmluva obec Smrdáky/OOCR Záhorie najomna_zmluva
1.4.2022Dohoda o spolupráci20 000,00 eur
30.5.2022Zmluva o postúpení práv a povinností z oznámenia k ohláseniu drobnej stavby0 eur
23.6.2022Zmluva o poskytnutí elektronických online prameňov0 eur
23.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR67 211,50 eur
 Zmluva preliezky Senica/OOCR Záhorie0 eur
 Zmluva o prenechaní majetku Senica/OOCR Záhorie0 eur
 Licenčná zmluva s eSYST s.r.o/OOCR Záhorie265,00 eur

Odporúčame