Region Záhorie - rozmanitá zem

Družstevné múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište

V Nyaryiovskom kaštieli v Sobotišti sa nachádza Družstevnú múzeum Samuela Jurkoviča, ktoré bolo otvorené v roku 1994. Expozícia múzea prezentuje 150-ročnú existenciu fenoménu družstevníctva, ktorý mal vplyv na všedný, ale i na sviatočný život mnohých generácií na Slovensku. Výstava sa zameriava aj na osobnosť Samuela Jurkoviča, jeho kontaktom a jeho priekopníckej práci v kultúrno-osvetovej činnosti. Išlo o založenie čitateľského časopisu, školskej knižnice, Slovenského divadla nitrianskeho, kde prvýkrát na scéne vystúpili aj ženy. V múzeu sa dokonca ešte nachádza aj Jurkovičov písací stôl s účtovnou knihou so zoznamom prvých členov Gazdovského spolku.

Kto bol Samuel Jurkovič?

Samuel Jurkovič bol priekopník slovenského a európskeho družstevníctva, národovec, bojovník za hospodárske povznesenie slovenského ľudu, učiteľ, organizátor ochotníckeho divadelníctva, zakladateľ v poradí druhého úverového družstva, spoluzakladateľ Slovenského národného divadla nitrianskeho, spolutvorca Nitrianskych žiadostí slovenského národa a spoluzakladateľ Matice slovenskej. Vyvrcholením jeho pôsobenia v Sobotišti bolo založenie druhého úverového ľudového družstva v Európe pod názvom Spolok gazdovský. Jeho cieľom bolo sporenie a poskytovanie pôžičiek.

Ďalšie Informácie

Kontakt:
Múzeum Samuela Jurkoviča 
Obecný úrad 11, 906 05 Sobotište
+421 34 62 82 102

Viac informácií sa dozviete na stránke www.sobotiste.sk

Odporúčame