Region Záhorie - rozmanitá zem

BRUNOVSKÝ Albín, Mgr. Prof.

Akademický maliar, grafik, ilustrátor, vysokoškolský pedagóg, Národný umelec

* 25.12.1935 (Zohor)                 + 20.01.1997 (Bratislava)

Akademický maliar, grafik, ilustrátor, vysokoškolský pedagóg, Národný umelec. Narodil sa v Zohore. Absolvoval Vysokú školu  výtvarných umení v Bratislave v roku 1961 na oddelení voľnej grafiky a ilustrácie, ktoré  viedol prof. Vincent Hložník. Koncom päťdesiatych rokov sa Hložníkova škola stala známym pojmom nielen v Československu, ale i v zahraničí. Vynikal svojou umeleckou a grafickou úrovňou i humanisticky angažovanou progresivitou.

Albín Brunovský sa venoval technikám z kameňorytiny, techniky škrabanej litografie, kriedovej litografie. Od roku 1963 sa čoraz viac venoval leptu. Podľa hodnotenia odbornej kritiky patril medzi mimoriadne zjavy slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. O svoje majstrovstvo sa ako pedagóg delil so svojimi študentmi. Pôsobil na VŠMU v Bratislave od roku 1967 ako vedúci oddelenia knižnej tvorby. V roku 1985 bol vymenovaný za profesora a v tom istom roku mu bol udelený titul národný umelec.

Pri písaní biografie Albína Brunovského vzhľadom na jeho rozsiahlu činnosť chcem upriamiť čitateľa len na najvýznamnejšie etapy jeho života a diela. Ucelenú biografiu s ukážkami jeho diela spracovala a knižne vydala Ľudmila Peterajová pod názvom Albín Brunovský (Tatran 1990). Prvým veľkým úspechom A. Brunovského bola Cena ex aequo – za lept Hudobníci, ktorú dostal na výstave VIII. Mostra internazionale di Bianco e Nero v Lugane 1964. V roku 1965 usporiadal samostatnú výstavu v Bratislave. Získal Cenu Cypriana Majerníka. Ďalšie výstavy mal v Dortmunde, Dusseldorfe, Prahe, Oberhausene.

Preslávil sa okrem iných diel aj metamorfozovanými podobami krajiny, menovite cykom Bella Italia 1-XVIII. V roku 1969 získal cenu Otrano d´ Argento v Taliansku, a Herderovú cenu vo Viedni. Ľudmila Peterajová o ňom napísala: ,,Na vrchole grafického rozmachu, keď  mu už nestačili dimenzie jednotlivých listov, vyjadroval sa v celých cykloch. Okrem Bella Italia to bol aj cyklus litografii Fantas pána Redouxa (1968) – začína maľovať.“ (Ľ. Pererajová, Tatran 1990).

A. Brunovský ilustroval knihy, maľoval obrazy. Impulzom k maľovaniu bola objednávka na výzdobu interiéru. Nemaľoval na plátno (až na výnimky), ale na vzácne drevo – perzský orech, pričom využíval aj nedostatky materiálu (praskliny, spoje, suky atď.) A. Brunovský mal širokú škálu námetov. Počínajúc náboženskými cyklus Biblia (1967) cez archeologické po emocionálne. Na výstave v Bratislave (1971) svoje diela predstavil pod názvom ,,Farebné sny“. Svojej rodnej obci Zohoru venoval obraz Prechádzka Záhorím (1972).

Ľ. Peterajová v tejto spojitosti napísala: obraz Prechádzka Záhorím má prelomový význam a stojí na začiatku novej orientácie Brunovského. Záhorie, táto slovenská verzia flámskych manieristov, našlo svojho maliara. Brunovský namaľoval obraz So Zeleninou, ku ktorému v duchu starých majstrov dostával ,,čerstvé modely“.

Predstava prírodného raja sa premieta do tvorby súvisiacej s rodným krajom. Prispel k tomu nesporne jeho čoraz častejší pobyt v čarovnom zákutí Záhoria v Tomkách. Tu sa zrodili námety pre jeho diela: Ďakujeme, máme sa dobre (1978), Letná predstava (1979), Brieždenie (1978), Nanebovstúpenie (1979), Záhorie – koniec leta (1977), Letná plavba na Búroch (1987)). Človek, voľne stojaci, ľudia sa objavovali takmer vo všetkých jeho dielach.

vzdelanie
 
1951 – 1956 štúdium na strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave
1956 – 1961 štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, oddelenie voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u Prof. Vincenta Hložníka
1963 – 1966 postgraduálne štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave
1981 menovaný profesorom
 
Pôsobenie
 
1967 – 1990 vedúci Oddelenia knižnej tvorby na Vysokej škole výtvarných umení

Ceny a vyznamenania (výber)

1962 Cena Fraňa Kráľa za knihu Ibis a mesiac. Rozprávky z južných morí, Bratislava
1964 Cena Ex Aequo na Bienále grafiky, Lugano (Švajčiarsko)
1965 Čestné uznanie v súťaži ”Najkrajšia kniha roku 1965 v Československu za knihu Cervantes Saavedra de, M.: Dômyselný rytier Don Quijote. Bratislava
1966 Cena na Bienále grafiky, Krakov (Poľsko)
1967 Cena mesta Paríža na Bienále Mladých umelcov, Paríž (Francúzsko)
1967 Zlatá plaketa na Bienále ilustrácií Bratislava za knihu Andersen, H. Ch. Malá morská panna, Bratislava
1968 1. Cena v súťaži ”Najkrajšia kniha roku 1968 v Československu” za knihu Hoffmann, E. T. A.: Luskáčik a myší kráľ, Bratislava
1968 Cena na Bienále grafiky, Krakov (Poľsko)
1969 Čestné uznanie na knižnom veľtrhu za knihu Hoffmann, E. T. A.: Luskáčik a myší kráľ, Bologna (Taliansko)
1969 Cena Otranto d’Argento, Fillotrano (Taliansko)
1969 Herderova cena, Viedeň (Rakúsko)
1972 Čestné uznanie na súťaži ”Najkrajšia kniha roku 1972 v Československu” za knihu Asbjönsen, P. Ch. – Moe, J.: Tri princezné v belasej skale, Bratislava
1972 Grand prix na Bienále úžitkovej grafiky, Brno (Česká republika)
1974 Cena vydavateľstva Mladé letá za knihu: Feldek, Ľ.: Modrá kniha rozprávok, Bratislava
1975 1. Cena na Bienále Slovenskej grafiky, Banská Bystrica (Slovakia)
1975 Zlatá medaila na Bienále ex libris, Marlbork (Poľsko)
1976 Čestná listina H. CH. Andersena za knihu: Feldek, Ľ.: Modrá kniha rozprávok
1976 Cena na súťaži Inter Graphic, Berlín (Nemecko)
1977 Zlaté jablko na BIB 77’ za knihu: Bodenek, J.: Koza rohatá a jež, Bratislava
1977 Cena na súťaži Footprint, Seatle (U.S.A)
1977 1. Cena na Quadrienále malých grafických foriem, Banská Bystrica (Slovensko)
1978 Cena na súťaži Inter ex libris 78’, Frederikshavn (Dánsko)
1978 Čestné uznanie na Bienále grafiky, Krakov (Poľsko)
1979 Medaila na Bienále Ex libris, Marlbork (Poľsko)
1979 Cena na Bienále malých grafických foriem, Lódz (Poľsko)
1980 Grand Prix na 8. Medzinárodnom Bienále grafiky, Krakov (Poľsko)
1980 Cena na Medzinárodnom Bienále grafiky, Freechen (Nemecko)
1981 Zlaté jablko na BIB 81’ za knihu: Aulnoy de, A.: Páví kráľ, Bratislava
1983 Medaila na Bienále malých grafických foriem, Lódz (Poľsko)
1985 1. Cena na Bienále grafiky, Varna (Bulharsko)
1986 1. Cena na 10-tom Bienále grafiky, Krakov (Poľsko)
1988 1. Cena na medzinárodnej súťaži ex librisu Gabriele d’Annunzio, Pescara (Taliansko)
1989 Cena na súťaži ”Najkrajšia kniha roku 1989 v Československu”
1992 Cena Do Forni, Benátky (Taliansko)
1995 Cena Martina Benku, Martin (Slovensko)
 
tvorba
 
Samostatné výstavy (výber)
1964 Graphik, Ladengalerie Berlin, Nemecko
1965 Graphik, Die Brücke Düsseldorf, Nemecko
1965 Graphik, Fritz-Hensler Haus Dortmund, Nemecko
1966 Graphik, Remscheld, Nemecko
1967 Grafika, Dům Pánů z Kunštátu Brno, Česká republika
1967 Graphik Ausstellung Viedeň, Rakúsko
1968 Albín Brunovský – Milan Laluha, Galerie Théatre Ženeva, Švajčiarsko
1969 Graphique, Musée de la Ville de Paris, Francúzsko
1970 Graphik, Armin Alfermann Galerie Solingen, Nemecko
1971 Farebné sny, Mestská galéria Bratislava, Slovensko
1972 Wystawa grafiki i malarstwa, Pryzmat Gallery Cracow, Poľsko
1974 Grafika, Československé kultúrne centrum Káhira, Egypt
1977 Albín Brunovský – Vladimír Gažovič, Jacques Baruch Gallery Chicago, U.S.A
1980 Graphik, UNIDO Art Club Viedeň, Rakúsko
1981 Graphique, Paris–Nimes, Francúzsko
1981 Graphik, Novo Gallery Mainz, Nemecko
1982 Aquarelle – Graphic Work, Wiegand Gallery Kolín nad Rýnom, Nemecko
1984 Graphic Work, Kristianstadt, Nórsko
1984 Book Graphics, Utrechte, Holandsko
1985 Grafika a ilustrácia, Záhorská galéria Senica, Slovensko
1986 Národní umělec Albín Brunovský, Malba, grafika, ilustrace, Národní galerie Praha, Česká republika
1987 Mostra di Albín Brunovský, Comune di Perugia, Taliansko
1987 The Fantastic World of Albín Brunovský, East West Shop New York, U.S.A
1987 Graphic Work, Duncan of Jordanstone College of Art Dundee, Great Britain1987 In Praise of Troubled Dreams, San Francisco State University – University of Wisconsin Madison – University of Pittsburg Art Galleries, U.S.A
1989 In Praise of Troubled Dreams, Cleveland Museum, U.S.A
1992 Overzicht van 25 jaar grafiek, Kunstcentrum Hof ten Doeyer Nederzwalm, Belgicko
1992 Graphic Work, Galleria do Forni Benátky, Taliansko
1995 Labyrinth der Welt, Panorama Museum Bad Frakenhausen, Nemecko
1995 Graphic Work, Itami City, Japonsko
1995 Ex libris 1970–1995, Graphic Gallerija grafickog kolektiva Belehrad, Srbsko1995 Graphique, Assotiation Musée d’Art Contemporain Chamalieres, Francúzsko
1996 Teatrum Mundi, Slovenská národná galéria Bratislava, Slovensko
1997 Memorial exhibition of Albín Brunovský, Akuti, Japonsko
1997 103 + 1 ex libris, Slovenský inštitút, Praha, ČR
1998 Ex libris 1970-1995, Slovenský inštitút, Budapešť, Maďarsko
1999 Albín Brunovský, Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok
2000 Výber z grafickej tvorby, Slovenský inštitút, Krakov, Poľsko
2002 Albín Brunovský & knižná ilustrácia, Galéria Artotéka, Bratislava
2004 Grafika A. Brunovského v Lyre Pragensis, Lyra Pragensis, Praha, ČR
2004 Kompletné grafické dielo, GMB, Pálffyho palác, Bratislava

Odporúčame