Region Záhorie - rozmanitá zem

Náučný chodník J.M.Hurbana

Klub slovenských turistov v Senici na znak vďaky a uznania jeho výnimočnosti pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia vyznačil nový turistický chodník do Hlbokého, v ktorom Jozef Miloslav Hurban pôsobil.

Trasa

Senica – Ulica SNP – Čerešňová aleja – Hlbocká magistrála – Hlboké – Košútovec – Horné Suroviny – Pamätník popravených povstalcov Slovenského povstania 1849-1849 – štátna cesta I/51 – Kaplinské pole – kruhová križovatka – Agátová aleja – Senica 

Popis trasy

Trasa začína pri Mestskom úrade v Senici. Po zelenej značke ulicou SNP sa dostaneme k čerešňovej aleji. Čerešňová alej má vlastnú informačnú tabuľu. Vznikla z iniciatívy Klubu ochrancov zelene Kozel v Senici. Na konci aleje budeme odbočovať vpravo. 
Po ľavej strane je stromoradie, po pravej strane sú rozsiahle hlbocké polia. Vyjdeme na asfaltovú cestu, nazývanú aj „Hlbocká magistrála“. Pred Hlbokým odbočím po poľnom chodníku doľava a dostanem sa až k cintorínu, kde je pomník J. M. Hurbana. Je tam informačná tabuľa. Cintorín je starostlivo udržiavaný.
Pokračujeme smerom do dediny. Prechádzame okolo oploteného kostola, v ktorom pôsobil J. M. Hurban. Kostol je po rekonštrukcii. Oproti kostolu je fara, v ktorej býval aj so svojou početnou rodinou J. M. Hurban. Na evanjelickej fare začiatkom júla 1843 bol kodifikovaný slovenský jazyk. Pokračujeme k pamätnej izbe J. M. Hurbana. Sprievodkyňa nás previedla po izbe so zaujímavou prednáškou o živote činovníka.
Pokračujeme smerom na Košútovec, mestskú časť Senice. Košútovec je nová moderná štvrť, ktorá sa rozširuje. Prejdeme cez obytnú štvrť a ocitneme sa znovu v poliach.
Pokračujeme po čerstvo značenom chodníku cez Horné Suroviny a vchádzame na asfaltovú cestu. Popri asfaltovej ceste vidíme vľavo v poli pamätník popravených povstalcov Slovenského povstania 1849-1849. K pamätníku chodník vyšliapaný nie je. Pokračujeme rovnou asfaltovou cestou až k rušnej hlavnej ceste č. I/51. Pri prechádzaní na druhú stranu treba dávať pozor. Trasa pokračuje na Kaplinské pole. Poľnou cestou pokračujeme a onedlho odbočíme vpravo. Chodníkom sa dostaneme k frekventovanej ceste, cez ktorú prejdeme na druhú stranu. Popri ceste sa dostaneme až ku kruhovej križovatke, pri ktorej je prechod pre chodcov, cez ktorý prejdeme. Dostala som sa na výpadovku v Senici.
Za kruhovou križovatkou pokračuje chodník smerom do Senice. Pri kruhovej križovatke je Čerešňová alej na dohľad, trasa nie je prepojená značkami. Podľa mňa však tu tvorí trasa okruh. Pokračujeme dlažbami spevneným chodníkom cez Agátovú aleju do mesta. Trasa končí pri autobusovej stanici v Senici.

Ďalšie Informácie

Nadmorská výška:
max. 280 m n.m.
min. 200 m n.m.

Prevýšenie:
stúpanie: 100 m
klesanie: 100 m

Náročnosť:
1

Vzdialenosť:
12 km

Pamätná izba:
návšteva s vopred nahláseným vstupom
Obecný úrad Hlboké, 906 31 Hlboké 114
+421 944 211 779
vstupné 0,50 € / osoba

Odporúčame