Region Záhorie - rozmanitá zem

Kostol sv. Martina s kláštorom

Cieľom vzniku kláštora s kostolom bolo zabezpečenie duchovných potrieb panovníckeho páru. Tí sa totiž rozhodli priviesť do mesta členov kapucínov, ktorí mali úzke väzby na panovnícku dynastiu. Kostol dal vybudovať cisár František Štefan Lotrinský v rokoch 1750 až 1755.

Kostol je barokovo-klasicistická stavba, která bola pôvodne vybudovaná spolu s priľahlým komplexem budov ako kláštorný komplex. Do užívania bol tento komplex odovzdaný v roku 1756. V období Jozefínskych reforiem bol kláštor v roku 1757 zrušený a jeho vybavenie bolo postupne rozpredané na dražbe. Kostol sa v roku 1786 stal farským kostolom, a to na základe rozhodnutia ostrihomského arcibiskupa Jozefa Batthyányiho.

Nad vstupom do kostola je orgánový chór, posadený na troch arkádových pilieroch. V bočnej kaplnke Panny Márie je oltár Piety. Holíčska baroková plastika patrí k najcennejším umeleckým dielam svojho druhu v strednej Európe. Súsošie má vyše 300 rokov. V stredovej osi kostola je hlavný oltár zasvätený sv. Martinovi a po bokoch dva bočné oltáre zasvätené sv. Jánovi Nepomuckému a sv. Antonovi Paduánskemu.

V súčasnosti je kostol sprístupnený verejnosti len na objednávku v Turisticko – informačnom centre Holíč počas letnej turistickej sezóny (apríl – september).

Kontakt:

Turistické informačné centrum Holíč
tikholic@holic.sk
+421 34 321 05 82
+421 907 657 884

Odporúčame