Region Záhorie - rozmanitá zem

DÁTUMZÁPISNICA Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
10.3.2015Zápisnica
11.3.2016Zápisnica
10.5.2016Zápisnica
22.11.2016Zápisnica
3.3.2017Zápisnica
14.12.2017Zápisnica
23.2.2018Zápisnica
19.12.2018Zápisnica
11.3.2019Zápisnica
26.11.2019Zápisnica
4.3.2020Zápisnica
8.12.2020Zápisnica
26.2.2021Zápisnica

Odporúčame