Region Záhorie - rozmanitá zem

Vtáčia rozhľadňa Adamov

Adamovské jazerá vzdialené len pár sto metrov od rieky Morava sú dve umelo vytvorené štrkové jazerá. Pričom na jednom z nich naďalej prebieha ťažba štrku, ale zároveň je obľúbeným miestom rybárov a letných rekreantov. Druhé jazero na juhu je plytšie a vďaka množstvu ostrovčekov vytvára ideálne podmienky pre hniezdenie pre viac ako 80 druhov vtákov, čím sa Adamovské štrkoviská radia k najvýznamnejším ornitologickým lokalitám na celom Slovensku a sú súčasťou chráneného vtáčieho územia.

Výhľad na krajinu a hniezdiace a migrujúce vtáčstvo umožňuje rozhladňa – Adamovská vtáčí hledzírňa. Turisti môžu lokalitu navštíviť odbočením z hlavnej cesty z Kútov do Holíča, alebo po červenej cyklistickej magistrále vedúcej po hrádzi rieky Moravy.

Odporúčame