Region Záhorie - rozmanitá zem

Vtáčia rozhľadňa Adamov