Region Záhorie - rozmanitá zem

Mestské múzeum a galéria Holíč

V minulosti sa múzeum nachádzalo v jednej z historických manufaktúrnych budov, ktoré dal postaviť František Štefan Lotrinský. Jeho výstavba sa uskutočnila v roku 1775. Išlo o dvojpodlažnú barokovo-klasicistickú stavbu. Vyrábala sa tu holíčska keramika – fajansa. Výroba mala približne osemdesiat zamestnancov a v budove sa nachádzali aj byty pre zamestnancov.

Múzeum bolo otvorené v roku 1992. Išlo o vysunutú expozíciu Záhorského múzea v Skalici. Expozícia zahŕňala zbierku keramiky. Zásadnou premenou prešlo v roku 2005, kedy si mesto Holíč pripomenulo osemsto rokov od prvej písomnej zmienky o Holíči. V roku 2009 sa zriaďovateľom múzea stalo mesto Holíč.  V tomto istom roku bolo múzeum zapísané do Registra múzeí a galérií, ktorý vedie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. O rok múzeum presťahovali do nových zrekonštruovaných priestorov Holíčskeho zámku, ktorý bol letným sídlom rodiny Habsburgovcocv. Múzeum je tu situované dodnes.  V roku 2012 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Holíči nový štatút Mestského múzea. Bolo to zapríčinené zmenou štatútu, keďže múzeum bol rozšírené o galériu. Mestské múzeum v Holíči má vlastivedný charakter a zameriava sa na dokumentáciu dejín, etnografiu mesta, umeleckú oblasť a osobnosti, ktoré sa tu narodili a pôsobili. V mestskom múzeu sa nachádza expozícia cechov a remesiel. Najväčšiu časť múzeu daroval Jaroslav Prilučík, ktorý bol mäsiarsky majster. Súčasťou expozície sú repliky výrobkov holíčskej fajansy a makety historických objektov mesta, ktorých autorom je Jozef Kuruc. V múzeu sa nachádzajú obrazy, ktoré daroval rodák z Holíča – neprofesionálny maliar Otto Kroupa. Na obrazoch zachytáva najstaršie časti mesta – Betlehém, Chalupy, kaplnku sv. Floriána, Loretánsku kaplnku, kostoly, židovskú synagógu, Veterný mlyn a zámok, letné sídlo rodiny Habsburgovcov. Súčasťou múzea sú kópie rytín z roku 1801 od majstra Leopolda Schmalhofera, na ktorých je vyobrazený Holíč a Holíčsky zámok. Mestské múzeum bolo v roku 2012 rozšírené o ďalšie priestory a to priestory galérie v budove bývalej manufaktúry na výrobu holíčskej keramiky.
Kontakt:
Turistické informačné centrum Holíč
tikholic@holic.sk
+421 34 321 05 82
+421 907 657 884

Odporúčame