Region Záhorie - rozmanitá zem

ČERNOCH Ján, Dr.

Ostrihomský arcibiskup a kardinál. poslanec

* 18.04.1852 (Skalica)               + 25.07.1927 (Ostrihom)

Po skončení gymnázia študoval na teológii vo Viedni a r. 1874 bol vysvätený za kňaza. Po krátkom kaplánskom účinkovaní v Radošovciach, Budapešti a i. r. 1880 sa stal profesorom teológie v Ostrihome. Roku 1901 kandidoval na poslanca ľudovej strany v Skalici a poslanecký mandát mal až do roku 1910. Roku 1908 sa stal biskupom, roku 1913 ostrihomským arcibiskupom a neskôr kardinálom. Bol predstaviteľom politického katolicizmu, v r. 1901-1910 poslancom uhorského snemu za Skalicu (vo farbách Zichyho ľudovej strany). Presadzoval spoluprácu katolíkov a kalvínov.

Dr. Černoch dosiahol v starom Uhorsku veľmi vysoké postavenie prímasa. Spočiatku ako mladý kňaz písal po slovensky do Katolíckych novín a Kazateľa, ba ešte pri voľbách do parlamentu vystupoval s pomerne slovenským programom (zachovali sa volebné pesničky a nápevy Nad Tatrou sa blýska atď.). Neskôr prešiel k podporovateľom vlády a po prevrate 1918 zostal aktívnym prívržencom starého Uhorska. O rodné mesto mal vždy záujem. Nižšie gymnázium bolo jeho zásluhou povýšené na osemtriedne, postaral sa o základinu pre stredoškolský internát a cez vojnu podporoval mesto aj hmotne.

Svojim darom 5000 zlatých Spolku sv. Vincenta v r. 1905 financoval výstavbu kultúrneho domu „Katolícky kruh“ („Slovenský dom“) v Skalici podľa plánov architekta Dušana Jurkoviča. Na jeho prevádzku aj v ďalšom prispieval, hoci nesúhlasil s pročeskou orientáciou reprezentovanou dr. Pavlom Blahom (bol s Csernochom v príbuzenskom zväzku). J. Blaho (syn P. Blahu) spomína na návštevu svojej matky u J. Csernocha: „Pani kmotrenko, co si myslíte, že budu furt podporovat ten váš panslávsky dúm ? Frfotal, frfotal, ale tisícovku dal.“


Bol dôsledným prívržencom Uhorska. Maďarsky hovoril so zvláštnym slovenským prízvukom.

Po obsadení Skalice českými jednotkami sa jeho brat aj s manželskou stali 4. novembra 1918 obeťami beštiálnej lúpežnej vraždy.

Aktívne vystupoval proti Maď. republike rád, neskôr po nástupe Horthyho k moci stál na čele jeho odporcov-legitimistov, snažiacich sa o návrat Karola IV. na trón.

Ján Csernoch zomrel 25. júla 1927, je pochovaný v krypte Ostrihomskej katedrály.

Odporúčame