Region Záhorie - rozmanitá zem

Farský kostol sv. Michala Archaniela Skalica

Najvýraznejšou dominantou mesta Skalica je Kostol svätého Michala Archanjela. Ten sa nachádza v strede námestia mesta. Kostol pochádza zo 14. storočia a ide o gotickú stavbu. Názov nesie podľa svätého Michala, patróna mesta. Kostol viackrát vyhorel, mnohokrát ho prestavovali a opravovali. Dodnes je úpravy možné vidieť na viacerých slohoch. Gotika sa nachádza na oknách a taktiež na klenbe v presbytériu. Barokové klenby sú u výzdoby bočných lodí. V kostole sa nachádza oltár, ktorý patrí medzi najvzácnejšie a najstaršie oltáre na Slovensku. Vo vnútri kostola sú dve spovednice, secésny luster, lavice s drevorezbou a deväť bočných cechových oltárov. Na kostole je veža, kde je umiestený zvon Michal. Na hlavnom neskorobarokovom oltári z roku 1777 sa nachádza obraz sv. Michala Archanjela od rakúskeho umelca Johanna Lucasa Krackera.  Rozsiahla rekonštrukcia farského kostola prebehla pred desiatimi rokmi, v rokoch 2006 až 2007.

V kostole sa konajú pravidelné bohoslužby vždy o 7:00 hod. Každú nedeľu a cez sviatky o 7:00 a 10:30 (ak sviatok pripadá na pracovný deň, bohoslužba sa koná o 7:00 a 18:00).

Ďalšie Informácie

Otváracie hodiny:
Počas letnej sezóny
Piatok : 14:00 – 18:00
Sobota: 10:00 – 18:00
Nedeľa: 14:00 – 18:00 

Vstupné:
cenník

Kontakt:

Turistická informačná kancelária
Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
+421 34 664 53 41
tik@mesto.skalica.sk
www.tikskalica.sk

Odporúčame