Region Záhorie - rozmanitá zem

Mestská a naftárska expozícia Gbely

Mestská a naftárska expozícia bola slávnostne otvorená v roku 2003 pri príležitosti výročia od prvého vrtu. Komplexne zachytáva ako život v minulosti, tak i naftový priemysel v Gbeloch.

Expozícia sa nachádza v budove ZUŠ Gbely na III. Poschodí.

Súčasnosť

Mestská časť expozície pozostáva z troch miestností. Prvá je vstupnou halou, ktorá charakterizuje staré námestie – „Stárnisko“. Druhá je zameraná na obecné spolky a združenia vrátane Folklórnej skupiny Gbelan. Tretia miestnosť sa sústreďuje najmä na reálie a život obyčajných ľudí, pretože nie je potrebné ovládať len históriu, ale sa najmä vcítiť a pochopiť život našich predkov. Tematicky je tretia časť mestskej expozície rozdelená na 2 časti: v prednej časti sa nachádza ukážka sedliackeho domu, ktorý je tvorený izbou mladej vdovy a kuchyňou. Výzor sedliackeho domu sme prispôsobili približne 40. rokom 20. storočia.

V ďalšej časti domu sa nachádza kuchyňa. S veľkým množstvom riadu či sakrálnych objektov, akými boli krucifixy, obrazy, modlitebné knihy, biblie, či kropeničky. Dôvodom bola najmä hlboká nábožnosť obyvateľstva, čo sa samozrejme odrazilo i v interiéri domov. Smerom do zadnej časti miestnosti sa nachádzajú jednotlivé exponáty používané pri poľnohospodárskych prácach, či ženských prácach v dome i vonku.

Naftárska časť expozície je miestnosť zameraná na históriu naftového priemyslu v Gbeloch vrátane objavenia ropy a zemného plynu.

Spomínaný je v expozícii rok 1913 a maloroľník Ján Medlen (1870-1944), ktorý pri kopaní odvodňovacieho kanálu narazil na zemný plyn, ktorý sa od horiacej cigarety vznietil a začal horieť. Vymyslel spôsob, ako využiť oheň, vyrobil si akýsi rezervoár na plyn, nad ktorým postavil domček, plyn rúrou odviedol do sporáka a mal oheň, na ktorom varil, kul železo a v zime izbu vykuroval. Robil to tak vyše dvoch rokov, až raz v lete roku 1913 vytvorila sa v domčeku výbušná zmes a pri explózii mu rozmetala domček po okolí. Tento výbuch priviedol geológov k nálezu plynu.

Súčasťou expozície sú fotografie a jednotlivé etapy až po obdobie, kedy sa spoločnosť Nafta a.s. presťahovala do Bratislavy.

(Etapy: Objavenie ropy, začiatok ťažby ropy, štátne naftové doly, naftový priemysel na Slovensku, uskladňovanie zemného plynu, závody a prevádzky)

Nechýbajú ani technické časti vrtných súprav, ukážka ropy, figuríny oblečené do naftárskych oblekov či makety vrtných veží.

Ďalšie Informácie

Otváracie hodiny:
Len vopred ohlásené vstupy

Vstupné:
zdarma

Kontakt:
Správa mestského majetku Gbely
Naftárska 2104/2, 908 45 Gbely
+421 34 6621 764
+421 908 550 291
kultura@gbely.sk

Odporúčame