Region Záhorie - rozmanitá zem

Ľadovňa Skalica

Ľadovne bývali stavby budované do svahu na spôsob zaklenutých pivníc. Ľad do nich vozili v zime zo zamrznutých vodných plôch. Odtiaľ sa rozvážal do pivovarov, hostincov alebo sa predával sj súkromným záujemcom. Ľad využívali krčmári na chladenie nápojov, piva a sódy ale aj mäsiari a dokonca sa ľad využíval aj na chladenie rýb.

V roku 1632 v mesta Skalica vznikol pivovar, ku ktorej patrila ľadovňa. Tá bola situovaná oproti františkánskemu kláštoru. Slúžila na uskladňovanie ľadu. Podľa údajov zo skalického archívu zanikla v roku 1866. Skalické ľadovne boli zahĺbené do východného svahu kalvárie, ktoré viedli šikmo do zeme, aby čo najlepšie uchránili ľad pre roztopením. Ľad slúžim nielen pivovarom, ale aj mäsiarom, ktorí tu dávali chladiť mäso.

Komplex mestských ľadovní a pivníc patrí k významným dokladom novovekých dejín skalického mestského hospodárstva a je vzácnou pamiatkou. Ľadovne tvoria zaklembené pivnice, ktoré sú zahĺbené do podložia. Tie sú vybudované z tehál, ktoré sú spojené schodmi a chodbami. Najdlhšia pivnica dosahuje až dvadsať metrov.

V súčasnosti ľad už v ľadovni neexistuje.

Kontakt:
Turistická informačná kancelária
Námestie slobody 96/11, 909 01 Skalica
+421 915 723 216, +421 34 66 45 341
tik@mesto.skalica.sk
www.tikskalica.sk

Odporúčame