Region Záhorie - rozmanitá zem

Ľadovňa Skalica

V roku 1632 v mesta Skalica vznikol pivovar, ku ktorej patrila ľadovňa. Tá bola situovaná oproti františkánskemu kláštoru. Slúžila na uskladňovanie ľadu. Podľa údajov zo skalického archívu zanikla v roku 1866. Skalické ľadovne boli zahĺbené do východného svahu kalvárie, ktoré viedli šikmo do zeme, aby čo najlepšie uchránili ľad pre roztopením. Ľad slúžim nielen pivovarom, ale aj mäsiarom, ktorí tu dávali chladiť mäso.

Komplex mestských ľadovní a pivníc patrí k významným dokladom novovekých dejín skalického mestského hospodárstva a je vzácnou pamiatkou. Ľadovne tvoria zaklembené pivnice, ktoré sú zahĺbené do podložia. Tie sú vybudované z tehál, ktoré sú spojené schodmi a chodbami. Najdlhšia pivnica dosahuje až dvadsať metrov.

V súčasnosti ľad už v ľadovni neexistuje. Z ľadovne je vybudovaná reštaurácia v stredovekom štýle, ktorá ponúka slovenské mäsové špeciality. Momentálne je však zatvorená.

Odporúčame