Region Záhorie - rozmanitá zem

Jezuitský kostol sv. Františka Xaverského Skalica

História jezuitského kostola siaha do rokov 1693, kedy bol položený základný kameň nielen kostola, ale i školy a kolégia. Výstavba trvala takmer tridsať rokov. Zasvätený je Františkovi Xaverskému, ktorý predstavuje patróna rádu jezuitov a ochrancu pred morom. Jezuiti založili v Skalici strednú školu. Pre veľký počet rehoľníkov a študentov bola povýšená na kolégium. V roku 1724 kostol zasiahol požiar. O päťdesiat rokov z mesta odišli jezuiti, kostol prevzali na krátku dobu paulíni.

Interiér kostola

V minulosti bolo v kostole pôvodne osem oltárov. Zachoval sa však iba hlavný oltár s obrazom, na ktorom je vyobrazený František Xaverský spolu so sochami svätého Petra a svätého Pavla. Obraz patróna patrí medzi najväčšie obrazy na Slovensku s rozmermi 3,5×6,5 metra. Pochádza z polovice 18. storočia a autor obrazu je neznámy. Ako mnohé pamiatka, aj tento obraz časom chátral. V rokoch 1995 až 1996 ho reštaurovali dve ženy – Rosanna Báthoryová a Dagmar Morávková. Pred šiestimi rokmi Milan Flajžín reštauroval rám obrazu. Kostol veľmi rýchlo chátral a mnohé časti interiéru boli odnesené do iných kostolov. Zachoval sa iba spomínaný hlavný oltár, freska v bočnej kaplnky Panny Márie. 

Súčasnosť

Pred šiestimi rokmi, v roku 2011 prešiel úplnou rekonštrukciou, ktorá bola zároveň najrozsiahlejšia rekonštrukcia v histórii mesta Skalica. Zrenovovaný bol exteriér, ale i interiér kostola. Dňa 27. novembra 2011 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie zrekonštruovaného kostola. Týmto dňom sa začína ďalšia etapa kostola ako kultúrno-spoločenského centra v Skalici. Odvtedy slúži ako kultúrno-poznávacia pamiatka, kde sa sporadicky usporadúvajú koncerty organovej hudby, ale i iných žánrov, tiež výstavy, promócie škôl, spoločenské akcie, ale i sobáše. Kostol má unikátnu akustiku, ktorá je zároveň najlepšou akustikou v strednej Európe. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky dokonca kostolu udelilo ocenenie Kultúrna pamiatka roka 2011 za komplexnú obnovu a reštaurovanie mobiliáru jezuitského kostola v Skalici. Kostol patrí k majetkom mesta a neslúži na bohoslužobné účely.

Ďalšie Informácie

Otváracie hodiny:
Počas letnej sezóny
Piatok: 14:00 – 18:00
Sobota: 10:00 – 18:00
Nedeľa: 14:00 -18:00

Vstupné:
cenník

Kontakt:
Turistická informačná kancelária
Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
+421 34 664 53 41
tik@mesto.skalica.sk
www.tikskalica.sk

Odporúčame