Region Záhorie - rozmanitá zem

Múzeum Ferdiša Kostku Stupava

V roku 1968 bolo otvorené Múzeum Ferdiša Kostku v Stupave . Nachádza sa v dvoch objektoch – jeden objekt je rodný dom, kde sa narodil, žil a pracoval a druhá budova sa nazýva brenhaus, kde je možné vidieť obchod a dielňu hrnčiara, prvého neprofesionálneho národného umelca Ferdiša Kostku, ktorý bol ľudovým džbánkar a figurálny keramik. Základnú expozíciu tvoria jeho výrobky a hrnčiarske práce, ktoré dala dokopy vdova po Ferdišovi Kostkovi Františka Jochová-Kostková.

Od 1. septembra 2011 je múzeum pre verejnosť zatvorené. Je to spôsobené zlým technickým stavom budovy. Zbierka z múzea bola napokon prevezená do Malokarpatského múzea v Pezinku.

Ďalšie Informácie

Múzeum zatvorené. Expozícia je presťahovaná do Malokarpatského múzea v Pezinku.

Odporúčame