Region Záhorie - rozmanitá zem

Pálfiovský rodový kaštieľ v Stupave

Stupavský kastieľ sa nachádza na okraji parku v historickom centre mesta.

V polovici 17. storočia dal Pavol Pálffy objekt pôvodného Stupavského vodného hradu prestavať na ranobarokový opevnený kaštieľ ako svoju honosnú vidiecku rezidenciu. Napriek tomu, že bol kaštieľ v Stupave po smrti Pavla Pálffyho niekoľkokrát prestavaný, stále si zachovával svoj ranobarokový vzhľad. V roku 1867 kaštieľ odkúpil gróf Alojz Károlyi, ktorého prestavba vniesla do stavby výraznejšie rokokové prvky a vybudovali priľahlý park v štýle anglických záhrad.

Počas druhej svetovej vojny bol kaštieľ poškodený. Poslední Károlyiovci ho opustili v roku 1945. O dva roky neskôr ho spustošil požiar. V rokoch 1956-58 bol obnovený a v súčasnosti slúži ako Domov dôchodcov a nie je prístupný verejnosti.

Pre verejnosť je k dispozícii park a je s obľubou navštevovaný miestnymi obyvateľmi ako miesto pre športové vyžitie a odpočinok.

Ďalšie Informácie

Účel:
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ

Vstupné:

Odporúčame