Region Záhorie - rozmanitá zem

Záhorské múzeum Skalica

Pôvodne išlo o dom grófov Pálfiovcov z Erdödu. V prvej tretine 17. storočia vznikol  spojením dvoch stredovekých domov. V rokoch 1780 až 1800 sa uskutočnila jeho prestavba. Na prelome 19. a 20. storočia bol vo vlastníctve rodiny Mittákovcov. 

Začiatok muzeálnych aktivít siahajú do rokov 1876 až 1881, kedy so svojou zberateľskou činnosťou začal František Víťazoslav Sasinek. V roku 1898 sa do Skalice vrátil MUDr. Pavel Blaho, ktorý sa spolu so svojimi známymi začal zaoberať myšlienkou zbierania a prezentácie ľudového umenia na Záhorí. Prvú zbierku sprístupnil pre verejnosť v roku 1903 v súkromnom dome Jozefa Nováka v Skalici. Zavŕšením snáh o vytvorenie múzea v Skalici bol rok 1905, kedy na námestí otvorili nový kultúrny dom.  Dom mal názov Katolícky dom alebo tiež Spolkový dom a bol prvým národne orientovaným múzeom na Slovensku založený súkromnou osobou. Do roku 1914 ho ročne navštívilo 250 až 400 osôb. Po smrti dr. Pavla Blahu, v roku 1927 návštevnosť mala klesajúcu tendenciu. Bolo to spôsobené najmä kvôli sporom o Spolkový dom. Trvalo to roku 1935. O sedem rokov neskôr sa do Skalice vrátila Gizela Blahová, ktorá prevzala starostlivosť o zbierky.  V roku 1945 prešla správa múzea na Mestský národný výbor v Skalici a v roku 1952 bolo zriadené ako Okresné vlastivedné múzeum. Otázka odkúpenia priestorov a zbierok od Blahovej rodiny bola doriešená až v roku 1966. Potom sa veľmi dlho menil štatút múzea, ale i jeho vedenie. Od roku 1965 vystupuje pod svojím súčasným názvom ako Záhorské múzeum.

Súčasnosť

V súčasnosti múzeum plní funkciu ako regionálna inštitúcia, ktorá má pôsobnosť pre Záhorie. Je pracoviskom so systematickou vedeckovýskumnou, akvizičnou, edičnou, dokumentačnou, prezentačnou, metodickou, kultúrnospoločenskou a výchovno-vzdelávacou činnosťou.
Záhorské múzeum zabezpečuje komplexnú múzejnú dokumentáciu v okresoch Skalica, Senica a dokumentáciu etnických a kultúrnych vzťahov Záhoria so susednými regiónmi na celom jeho historickom území. Okrem domácich, regionálnych, ako i celoštátnych kultúrnych inštitúcií spolupracuje i so zahraničnými múzeami susednej Moravy a Rakúska. Spomedzi nich osobité vzťahy má Záhorské múzeum s múzeom v Hohenau an der March, s ktorým v roku 2005 nadviazalo i oficiálne partnerské styky. Zbierky Záhorského múzea sa orientujú na archeológiu, históriu, literárnu históriu, etnografiu a muzikológiu regiónu. Súčasným zriaďovateľom múzea je Trnavský samosprávny kraj.

More details

Otváracie hodiny:
Jún – September
Pondelok – Piatok: 8:00 – 16:00
Sobota: 10:00 – 14:00
Nedeľa: 14:00 – 18:00
Október – Apríl
Pondelok – Piatok: 8:00 – 16:00
Sobota – Nedeľa: na objednávku 3 dni vopred
Vstupné:
1,50 € – dospelí
1,00 € – deti od 6r., študenti, dôchodci
2,50 € – lektorský výklad (SK)
deti do 6r. a ZŤP zdarma
Kontakt:
Záhorské múzeum
Námestie Slobody 13, 909 01 Skalica
+421 34 66 44 230
zahorskemuzeum@zahorskemuzeum.sk
www.zahorskemuzeum.sk

Odporúčame