Region Záhorie - rozmanitá zem

Umelci, pedagógovia, lekári a kňazi