Region Záhorie - rozmanitá zem

OKÁNIK Ľudovít, Dr.

Kňaz, národne a kultúrne činný, župan, starosta Bratislavy

* 15.08.1869 (Skalica)              + 21.03.1944 (Bratislava)

Narodil sa 15. augusta 1869 v Skalici. Gymnázium študoval v Skalici a Ostrihome, teológiu v Ostrihome a Budapešti, ako kaplán účinkoval začas v Ostrihome. Od roku 1899 bol dekanom – farárom v Skalici, kde v úzkej spolupráci s Dr. Pavlom Blahom vyvinul čulú národnú a kultúrnu činnosť.

Bol predsedom „Katolíckeho kruhu“, pre ktorý spolu s Dr. Blahom vybudovali reprezentačný spolkový dom, ktorý sa stal ohniskom národnej, kultúrnej a hospodárskej činnosti. Venoval sa ľudovému divadlu, pre ktoré napísal viacero divadelných hier. V rokoch 1911-14 vydával kazateľský časopis Homiletické listy. Pracoval tiež na hospodárskom poli. Spolu s Dr. P. Blahom sa podieľal na založení Gazdovského potravného spolku a družstevnej mliekarne, na organizovaní roľníckych zjazdov, na ktorých aj prednášal. Po prevrate r. 1918 bol začas nitrianskym županom, odkiaľ prešiel za kanonika do Bratislavy, kde sa stal hlavným mestským farárom. V rokoch 1923 – 1929 bol starostom mesta Bratislavy. Zomrel 21. marca 1944 v Bratislave, pochovaný je v Skalici.

Odporúčame