Region Záhorie - rozmanitá zem

SKUTECKÝ Dominik

maliar

*14.02.1849 (Gajary)                 + 13.03.1921 (Banská Bystrica)

Od roku 1853 žil vo Viedni, tu začal študovať na nižšej reálke, učil sa u sochára J. Meixnera, v prípravnej maliarskej škole v triede historického maliarstva (1865-1866), v škole rovnakého zamerania (1866-1867) a tento odbor študoval aj v Benátkach (1867-1870).

Autor žánrovej maľby, krajinomalieb a portrétov. Pôsobil v Mníchove, Benátkach a vo Viedni. Počas prvého pobytu v Banskej Bystrici vytvoril viacero krajinomalieb zo Stredného Slovenska a žánrových scén (1884-1886). Po pobyte v Benátkach sa natrvalo usadil v Banskej Bystrici (1889); portrétoval významné osobnosti mesta a svojich príbuzných, maľoval prostredie medených hámrov v Banskej Bystrici. Pričinil sa o rozvoj kultúrneho života Banskej Bystrice, organizoval výstavy, najvýznamnejšia s počtom vyše 120 umeleckých diel (1902). Jeho obrazy su v zbierkach Slovenskej národnej galérie a v iných slovenských a zahraničných galériach i súkromných zbierkach ako aj od roku 1994 v stálej expozícii Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici

Dielo

  • Cisár Maximilián diktuje svoje pamäti (1867)
  • Vlastná podobizeň (1868)
  • Plavovlasá Talianka (okolo 1869)
  • Krajina pri Zohore 1872
  • Podobizeň Cecílie Lévyovej (1874)
  • Trh v Banskej Bystrici (1890)
  • Podobizeň Františka Jozefa I. (1895)
  • Večer na Starých Horách (1898)
  • Kotlári (okolo 1913)
  • Podobizeň ženy (1886)

Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Dominik_Skuteck%C3%BD

Viac: Dominik Skutecký významný predstaviteľ európskej avantgardy

Odporúčame