Region Záhorie - rozmanitá zem

POPPOVÁ Lucia

Popredná svetová sopranistka, ocenená Viedenskou štátnou operou, titulom  komornej speváčky Mníchovskej opere, 1989 čestným členstvom Viedenskej štátnej opery.

* 12.11.1939 (Uhorská /Záhorská Ves)              + 16.11.1993 (Mníchov)

Lucia Poppová sa narodila 12.novembra 1939 v Uhorskej / Záhorskej  Vsi v rodine učiteľky Milady a inžiniera Rudolfa Poppových.

Vyštudovala spev u prof. Anny Hrušovskej na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. V roku 1963 emigrovala do Viedne, kde získala angažmán vo Viedenskej štátnej opere. Tu sa uplatňovala v Mozartovom repertoáre, najmä v Čarovnej flaute, niekoľko rokov bola tiež členkou opery v Kolíne nad Rýnom. Pravidelne hosťovala na svetových významných scénach  / La Scala v Miláne, Covent Garden v Londýne, triumf v Metropolitan opere New York – 1967/.

Po roku 1989 sa jej zásluhou podarilo nadviazať umeleckú spoluprácu medzi Bratislavou a Viedňou. Z podujatí v Bratislave po roku 1989 zostali v pamäti : – koniec roka 1989 pamätné stretnutie s Luciou Poppovou a v roku 1990 nezabudnuteľný Koncert bez hraníc. Všetko ďalšie zastavila zákerná choroba, ktorej podľahla v Mníchove 16.novembra 1993. Miesto posledného odpočinku našla v Slávičom údolí v Bratislave.

Obyvatelia Záhorskej Vsi na svoju rodáčku nezabudli. Ulicu, kde stojí jej rodný dom, pomenovali Ulicou Lucie Poppovej, na jej rodnom dome je pamätná tabuľa a každoročne v novembri v kostole sv.Michala odznieva koncert na jej počesť v podaní známych umelcov.

Odporúčame