Region Záhorie - rozmanitá zem

Úspešná minuloročná sezóna bude cieľom aj pre tento rok