Region Záhorie - rozmanitá zem

Turistická a informačná kancelária Skalica

Ponúkané služby

TIK zabezpečuje sprievodcovskú a kopírovaciu službu, internet pre verejnosť, výlep plagátov na mestských informačných skružiach a príjem inzercie do regionálnych televízií. Ak by ste si radi odniesli z nášho mesta peknú pamiatku, navštívte našu Turistickú informačnú kanceláriu, kde si môžete vybrať z množstva suvenírov, tričiek, šiltoviek a upomienkových predmetov, ktoré Vám budú pripomínať príjemne strávené chvíle v našom meste alebo nimi môžete potešiť svojich blízkych. Špecializuje sa na predaj publikácií, suvenírov a propagačných materiálov o Skalici a Slovensku, máp, pohľadníc, CD a darčekových predmetov.

1. Prehliadka mestom Skalica

Pravidlá objednávania prehliadky:

  • prehliadku je potrebné objednať v TIK Skalica 3 dni vopred, vo výnimočných prípadoch jeden deň vopred
  • objednávku treba zaslať e-mailom alebo poštou
  • prehliadka štandardne začína pred Turistickou informačnou kanceláriou Skalica
  • dĺžka prehliadky je 1 hodina (sprístupnenie cca. 3 pamiatok)
  • hodinová sadzba sa účtuje za každú začatú hodinu
  • možnosť platby na faktúru, v hotovosti alebo kartou
  • treba uviesť jazyk, v ktorom sa bude prehliadka realizovať (slovenský, anglický, nemecký, francúzsky, maďarský)  

2. Prehliadka mesta zdarma

Letná turistická sezóna začína 19. mája 2018 podujatím Trdlofest a končí 23. septembra 2018 multižánrovým festivalom Skalické dni.
Máme pre Vás špeciálnu ponuku, ktorú sa oplatí využiť! Cez letnú turistickú sezónu počas víkendov t.j. každý
piatok     14:00 – 18:00
sobotu    10:00 – 18:00
nedeľu    14:00 – 18:00
sú pamiatky sprístupnené zdarma spolu so sprievodcom.

Ďalšie Informácie

Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok: 8:00 – 18:00
Sobota – Nedeľa: 10:00 – 18:00

Adresa:
Turistická informačná
kancelária Mesta Skalica
Námestie slobody 10
909 01 Skalica

Kontakt:
+421 34 664 5341
+421 915 723 216
tik@mesto.skalica.sk
www.tikskalica.sk

Odporúčame