Region Záhorie - rozmanitá zem

Vyhliadka miléniový kríž