Region Záhorie - rozmanitá zem

Vyhliadka miléniový kríž

Popri ceste z obce Rybky smerom na Oreské, blízko obcí Smrdáky a Rohov, na vrchu Virovská sa nápadne týči najväčší kríž na Slovensku.

Tento majestátny kríž bol postavený a vysvätený v roku 2000 na slávu Ježiša Krista pri príležitosti jubilea jeho narodenia. Preto sa kríž nazýva Miléniový kríž, ale často počuť aj označenie ako Jubilejný kríž.

Výška kríža je 27 m, rozpätie ramien 9 m. V krížení ramien je farebný reliéf s piatimi holubicami, ktoré symbolizujú päť svetadielov.

V rozšírenej spodnej časti kríža je zriadená kaplnka Božieho Milosrdenstva, kde sa každý rok prvú nedeľu po Veľkej noci a tiež na sviatok Povýšenia svätého kríža v septembri koná bohoslužba a každú 2. veľkonočnú nedeľu púť. V kaplnke je relikvia sv. Faustíny, ktorá bola pápežom v roku 2000 vyhlásená za svätú.

V roku 2009 bolo okolie kríža upravené a pekný prístupový chodník k nemu bol doplnený o 14 jednoduchých krížov symbolizujúcich zastavenia Krížovej cesty. Popri chodníku sú lavičky lákajúce na oddych a rozjímanie.

Miesto je upravované a čisté. Kríž dala postaviť obec Rybky a chvályhodná je predovšetkým spolupráca ľudí z blízkych obcí.

Odporúčame