Region Záhorie - rozmanitá zem

Mlyn bratov Pilárikových Skalica

Mlynov bolo v Skalici vždy veľa. Predovšetkým to boli mlyny vodné, ktorých bolo niekoľko rozosiatych na potokoch pretekajúcich chotárom mesta. Okrem toho tu bol i veterný mlyn nad mestom smerom k obci Sudoměřice, ktorému Skaličania nepovedia inak ako „Povjetrňák“ (dnes už neexistuje). Jeden z vodných mlynov kúpili v 20-tych rokoch 20. st. bratia Pilárikovci. Starý mlyn bol zbúraný a nový moderný trojposchodový na elektrický pohon bol postavený v tak rekordne krátkom čase, že už 7. augusta 1927 požiadali Pilárikovci okresný úrad o schválenie novostavby. V priebehu nasledujúcich rokov sa uskutočnilo niekoľko úprav, predovšetkým pribudli nové skladové priestory a od roku 1939 bol elektrický pohon strojov vymenený za plynový, pretože sa ukázal ako efektívnejší. V mlyne sa mlela pšenica a raž, okrem toho tiež jačmeň, detská krupica a krúpy. Do mlyna chodili mlieť obilie z okolitých obcí a často sa stávalo, že sa na mletie muselo čakať niekoľko hodín. Mlyn slúžil aj počas čias druhej svetovej vojny a po jej skončení bol v roku 1951 znárodnený. Potom postupne patril pod viaceré štátne mlynárske podniky a 1962 bol definitívne zatvorený. Popri množstve sakrálnych pamiatok v Skalici je mlyn ukážkou technickej pamiatky s mimoriadne dobre zachovaným zariadením.

Ďalšie Informácie

Otváracie hodiny:
Máj – September
piatok: 14:00 – 18:00
sobota: 10:00 – 18:00
nedeľa: 14:00 -18:00
Október – Apríl
Len vopred ohlásený vstup

Vstupné:
cenník

Kontakt:
Turistická informačná kancelária
Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
+421 34 664 53 41
tik@mesto.skalica.sk
www.tikskalica.sk

Odporúčame