Region Záhorie - rozmanitá zem

Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava

O centre

Mestské kultúrne a informačné centrum v Stupave (MKIC Stupava) je príspevková organizácia mesta, ktorá vznikla 1. januára 1996. Vznikla za účelom zabezpečenia rozvoja kultúrnych a spoločenských potrieb, tradícií a aktivít Mesta Stupava a jej obyvateľov.

Zabezpečuje

MKIC organizuje kultúrne a spoločenské podujatia celomestského významu, organizuje podujatia spoločenskej zábavy, výstavy amatérskych a profesionálnych výtvarníkov, vzdelávacie podujatia, podieľa sa na organizovaní podujatí regionálneho a nadregionálneho charakteru, zabezpečuje spracovanie informácií (pôsobí aj ako informačné centrum), vytvára podmienky pre všestrannú a efektívnu a vzájomne prospešnú cezhraničnú spoluprácu, buduje partnerstvá so subjektmi verejnej správy, štátnej správy, podnikateľského sektora a verejného, ktorých spája spoločný záujem – hospodársky a sociálny rozvoj mesta Stupava a regiónu.

Inštitúcia ďalej prevádzkuje trhovisko a organizuje príležitostné trhy a jarmoky, prenajíma priestory, poskytuje kopírovaciu službu, vydáva propagačné materiály a vykonáva výpožičnú službu kníh a tlače (Knižnica R.Morica).

Ďalšie Informácie

Otváracie hodiny:
Pondelok: 07:00 – 16:30
Streda: 08:00 – 17:30
Piatok: 07:00 – 12:00
Utorok, Štvrtok, Sobota, Nedeľa: ZATVORENÉ

Adresa:
Mestský úrad Stupava
Hlavná 1/24
900 31 Stupava

Kontakt:
+421 2 60 20 0935
martina.miticka@stupava.sk
www.mkic.sk

Odporúčame