Region Záhorie - rozmanitá zem

Kalvária Skalica

Pred Veľkou nocou tradične farnosť Skalica organizuje Krížovú cestu na Skalickej Kalvárii. Návštevníci sa spoločne modlia a spievajú pri 14tich zastaveniach – jednotlivých krížoch Krížovej cesty. Na záver spieva chrámový zbor Cantamus Domino.

Skalická Kalvária sa nachádza na najvyššom bode mesta Skalica. Bola vybudovaná (1703-1710) na mieste pôvodného stredovekého hrádku s oválnym pôdorysom, ktorého opevnenie bolo tvorené priekopou a valom. Obnovená bola v roku 1817.

Odporúčame