Region Záhorie - rozmanitá zem

Františkánsky kostol Sedembolestnej Panny Márie a kláštor Skalica

V Skalici sa prví františkáni usadili v prvej polovici 15. storočia. S výstavbou kostola a kláštora františkánov sa začalo v roku 1467. Františkáni pôsobili v Skalici do roku 1950. Po roku 1989 františkáni požiadali o navrátenie majetku a následne prenajali priestory mestu Skalica.

V minulosti bol františkánsky kláštor sídlom provincie, rehoľnej  bohosloveckej  školy a knižnice. Najstaršia časť kláštora sa sústreďuje okolo Rajského dvora. K vonkajším priestorom kláštora patria aj nádvoria a veľká záhrada. V súčasnosti kláštor a najmä jeho areál slúžia pre potreby kultúrneho života mesta – chodby pre potreby mestskej galérie, pivničné priestory pre potreby vinotéky. Dokonca boli vytvorené aj priestory pre koncerty a spoločenské podujatia rôznych žánrov.

Kostol je gotickou stavbou, konkrétnejšie – ide o jednoloďovú gotickú stavbu. V presbytériu sa zachovala bohatá gotická sieťová klenba a v sakristii krížové klenby. Napravo od vstupných dverí sa nachádza Kalvária, ktorú stavali v rokoch 1705 až 1710. Uprostred nádvoria je kamenný kríž z r.1746 so Sedembolestnou Pannou Máriou a v pravom rohu nádvoria kostnica, ktorá bola neskôr prestavaná na kaplnku Sv. Jána Nepomuckého. Bočné oltáre kostola pochádzajú z roku 1750 a kazateľnicu vybudovali v rokokovom štýle. Hlavný oltár pochádza z roku 1953. Ústrednou postavou hlavného oltára je Sedembolestná Panna Mária. Prednedávnom sa v kostole opravil organ, ktorý pochádzal z roku 1930.

Ďalšie Informácie

Otváracie hodiny:
Počas letnej sezóny
Piatok: 14:00 – 18:00
Sobota: 10:00 – 18:00
Nedeľa: 14:00 -18:00
Počas bohoslužieb

Vstupné:
cenník
Kontakt:
Turistická informačná kancelária
Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
+421 34 664 53 41
tik@mesto.skalica.sk
www.tikskalica.sk

Odporúčame