Region Záhorie - rozmanitá zem

Pohľad z vtáčej perspektívy – Rozhľadňa na Hrebeni

Pohľad z výšky ľudí nadchýnal odjakživa. Mať dobrý výhľad bolo v minulosti užitočné najmä pri ochrane územia či love. Aj keď tieto činnosti ustúpili do úzadia, široký rozhľad a fascinácia krajinou pre nás ostali lákadlom dodnes. Rozhľadne dnes čoraz častejšie prispievajú k rozvoju turistického ruchu i v menej populárnych lokalitách Slovenska. 

Rozhľadňa na Hrebeni v meste Holíč bola dokončená ku koncu roku 2020. Stavba bola vybudovaná v rámci cezhraničného projektu VISIO, ktorý je podporovaný z programu INTERREG V-A Slovensko – Rakúsko 2014 – 2020 s partnerským mesto Hollabrunn. Rozhľadňa je z kamennej konštrukcie so železobetónovou výplňou, obložená lomovým kameňom. Vrchná časť je z drevenej konštrukcie. Výška rozhľadne je cca 17 metrov. Vyhliadková plošina, ktorá ponúka výhľad na mesto, blízke okolie, panorámu Bielych Karpát je vo výške 12 metrov.

Len pre zaujímavosť, v útrobách rozhľadne je ukrytá časová schránka, ktorá sa má otvoriť o 100 rokov od jej uloženia. 

V mesiacoch máj, jún a september je mlyn otvorený: sobota – nedeľa, 10:00 – 18:00

V mesiacoch júl a august je mlyn otvorený: pondelok – nedeľa, 10:00 – 18:00

Vstup je zdarma

Viac informácií nájdete na stránke: https://www.holic.sk/turisticke-centrum/turisticke-miesta-v-meste/veterny-mlyn/

Odporúčame