Region Záhorie - rozmanitá zem

Zámocký vodný mlyn

Zámocký vodný mlyn je spomínaný už v roku 1554 v Coborovskom období, neskôr sa spomína v roku 1785. Nachádzal sa v intraviláne mestečka medzi  zámockým parkom a panskou kuchynskou záhradou. Mlyn poháňal potok Chvojnica resp. jej prítok tzv. Mlynský potok, ktorý obtekal areál mlyna a tvoril  z troch strán jeho hranicu.  Mlynský potok prechádzal cez mestskú časť nazývanú Majírky. Mlyn slúžil na mletie obilia a bol závislý od množstva vody v Mlynskom potoku. Panstvo mlyn nevyužívalo vo vlastnej réžii ale ho prenajímalo na základe dočasnej alebo dedičskej  zmluvy. Z viacerých dochovaných kontraktov s mlynármi vieme, že jednou z ich povinností  bolo aj čistenie náhonu. Zámocký vodný mlyn neprešiel rozsiahlou rekonštrukciou, bol vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku v roku 1990. V súčasnosti je v súkromnom vlastníctve a jeho stav si vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu. Verejnosti nie je sprístupnený.

Ďalšie Informácie

Kontakt:
Turistické informačné centrum
Zámocká ul.2, 908 51 Holíč
+421 907 657 884
tikholic@holic.sk
www.holic.sk

Odporúčame