Region Záhorie - rozmanitá zem

Synagóga Malacky

Jedno z hlavných dominánt mesta Malacky je synagóga, ktorá sa nachádza v centre mesta. Má za sebou veľmi pestrú históriu a vysokú architektonickú hodnotu. Pre svoju hodnotu bola synagóga zaradená do projektu Slovenskej cesty židovského kultúrneho dedičstva. Synagóga je objekt určený na konanie židovských náboženských zhromaždení a náboženského štúdia, stredisko spoločenského života komunity, miesto stretávania.

Synagóga je postavená v maurskom slohu podľa projektu, ktorý navrhol architekta Wilhelma Stiassneho. Zachovala sa bohatá ornamentálna štuka abstraktného „maurského“ charakteru. Pozemok pod budovou venovala židovskej obci na stavbu synagógy majetná a významná rodina Spitzerovcov. Táto rodina dokonca darovala aj pozemok, na ktorom synagóga stojí. Staviteľom malackej synagógy bol významný pálfiovský staviteľ János Terebessy. V roku 1889, v noci z 18. na  19. júla však pôvodnú synagógu zasiahol silný požiar a kompletne celá vyhorela. Našli sa dobrí ľudia – Simon a Cecília Spitzerovci zafinancovali výstavbu nového židovského chrámu pričom si opäť zvolili za architekta Wilhelma Stiassneho. O rok už stála nová synagóga, ktorá tam stojí dodnes.

K základným znakom malackej synagógy, ako vlastne mnohých synagóg, patria dve mojžišské tabule – Zákona s hebrejským textom (desatoro Božích prikázaní). Dosky sa nachádzajú nad vchodom do synagógy nad hornou strešnou rímsou predného priečelia. Dochované farebné riešenie fasády bolo v kombinácii tmavej tehlovej a tlmenej oranžovej farby s orientálnymi motívmi, čo spolu s horizontálnymi pásmi a ornamentmi nad oblúkmi okien dotvára charakter maurskej architektúry. Synagóga ma v interiéri zachovaný ústredný prvok „archu“ vo východnej stene. V pôvodom stave sa nachádza aj výklenok na uloženie zvitkov tóry. Ďalšími zachovanými prvkami sú predsieň, mužská modlitebňa a ženská galéria.

Po roku 1945 bola synagóga využívaná na svetské účely, v 50. rokoch 20. storočia predala Židovská náboženská obec synagógu v Malackách štátu. Od 80. rokov 20. storočia je budova využívaná na kultúrno-spoločenské účely. V súčasnosti tam má vysunuté sídlo s koncertnou sieňou a výtvarným ateliérom Základná umelecká škola v Malackách. Synagóga je prístupná so sprievodcom.

Ďalšie Informácie

Otváracie hodiny:
Len vopred ohlásený vstup 
riaditelka@zusmalacky.sk
+421 34 772 22 86

Vstupné:
Bezplatný vstup

Odporúčame