Region Záhorie - rozmanitá zem

OZÁBAL Leopold

Zaslúžilý majster športu, parašutista, podplukovník ČSĽA

* 14.11.1924 (Záhorská Ves)                 + 18.07.1969 (České Budějovice)

Narodil sa v Záhorskej Vsi, okres Malacky. Po skončení meštianskej školy pracoval v Cukrovare a neskoršie v Strojstave Záhorská Ves (1942-1949). Bol aktívnym športovcom. Absolvoval dôstojnícku školu a od roku 1951 pôsobil ako dôstojník Čs. ľudovej armády v Prahe. Bol mnohonásobným reprezentantom ČSSR v parašutizme. Na Majstrovstvách sveta 1956 v Moskve získal zlatú medailu v zoskoku na 1000 m.  V celkovej súťaži jednotlivcov sa umiestnil na 2. mieste. Bol členom družstva, ktoré získalo na MS 1958 v Bratislave striebornú medailu, a v roku 1962 vytvorilo československý rekord v skupinovom nočnom zoskoku. Zomrel vo veku 42 rokov v Českých Budějoviciach.

Prvý raz som ho stretol v novembri 1952, kedy sa uskutočnil prvý inštruktorský kurz pre zoskoky s voľným pádom v Kralupoch nad Vltavou. Mal hodnosť poručíka a v kurze bol za letectvo, kde slúžil ako vojak z povolania vo funkcii kontrolóra pilotných padákov. Pretože V. Hlôška bol v tom období v nemilosti Ústrednej rady Dobrovoľného zväzu ľudového letectva /DOSLET /, veliteľom tohoto kurzu bol L. Ozábal a V.Hlôška len inštruktorom a prednášajúcim celému kurzu.

Kurz bol zameraný na: – zoskoky s voľným pádom

– samostatné vysadzovanie

– balenie padákov PD – 6 r

– prácu s prístrojom PAS, ktorý slúžil na automatické otváranie padákov

V roku 1955 sa zúčastnil ako čs. reprezentant Medzinárodnej súťaže v zoskoku padákom v Bulharsku, kde obsadil 2. miesto v družstvách. V tomto roku mu bol udelený titul Majster športu.

V roku 1956 bol zaradený do reprezentačného družstva ČSR, ktoré sa pripravovalo na III. Majstrovstvá sveta v Moskve. Bol na nich veľmi úspešný, pretože v absolutnom poradí jednotlivcov sa umiestnil na 2. mieste, za Majstrom sveta, ktorým sa stal Gustáv Koubek. Priniesol si tak striebornú medailu za toto miesto a zlatú medailu za 1. miesto čs. družstva. Za tieto úspechy výkony obdržal titul Zaslúžilý majster športu. Zúčastnil sa ešte Majstrovstiev sveta v r. 1958 v Bratislave, kde družstvo ČSR obsadilo v celkovom poradí 2. miesto. Na Majstrovstvách ČSR často reprezentoval Aeroklub Československa, kde dosahoval medailové úspechy.

V roku 1957 sa podieľal na príprave výškových rekordných zoskokov pre skupinu Jehlička, Koubek, Kaplán. Jeho vojenská skupina parašutistov pripravovala po stránke technickej a odbornej bombardovacie lietadlo IL – 28 / TH-14 / na plánované zoskoky tak, aby uvedená skupina mohla z jeho bombovnice skákať z výšok nad 12.000 m. Sám osobne aj s jeho skupinou tento systém vyskúšal.

Leopold Ozáhalo bol skúšobným parašutistom. Parašutistom telom i dušou. Nepoznal prekážky, ani osobné pohodlie. Vo vzduchu bol pánom svojho tela a jeho láska k padáku nepoznala hranice. Padák a obloha nad ním boli jeho všetkým. To sa mu nakoniec stalo aj osudným, keď pri poslednom zoskoku v Českých Budejoviciach 18. júla 1969 vtedy pri cvičnom zoskoku sa bil s osudom do posledného okamihu, no obidva padáky ho nakoniec sklamali.

Ivan Knotek, Záhorie 2006

Emil T E N C E R člen KVV Banská Bystrica

Odporúčame