Region Záhorie - rozmanitá zem

KIŠOŇOVÁ HUBOVÁ Mária

Operná speváčka, vysokoškolská profesorka, národná umelkyňa

* 17.03.1915 (Láb)                    + 11.08.2004(Bratislava)

Narodila sa v Lábe, okres Malacky. Absolvovala Učiteľský ústav v Bratislave. V rokoch 1934-1937 študovala spev u J. Egema v Bratislave na Neues Wiener Konservatorium vo Viedni (1937-1938), a u A. Korinskej (1939) v Bratislave. Od roku 1939 sólistka opery SND v Bratislave.

V rokoch 1945-1947 sólistka Veľkej opery 5. kvetna v Prahe. Externe pôsobila na VŠMU v Bratislave. V roku 1978 bola vymenovaná za profesorku VŠMU. Umeleckú dráhu začala ako operetná speváčka (1939) v Dusíkovej opere keď rozkvitne máj v úlohe Ľubice a ako Sylva v Modrej ruži. Obdiv si získala svojimi umeleckými výkonmi v úlohe Márie v Donizettiho opere Dcéra pluku (1939), Noriny v Donovi Pasqualovi a Musetty v Pucciniho Doméne čí Violety vo Verdiho Traviate. Svojimi umeleckými výkonmi sa zaradila v období rokov 1939-1941 medzi popredných sólistov opery SND. Po roku 1951 bola obsadzovaná v hlavných úlohách opier Smetanu, Dvoráka, Janáčka, Čajkovského, Borodina, Rossiniho, Verdiho,Wagnera, Beethovena, Mozarta, Cikkera, Suchoňa. Na koncertoch spievala sopránové sóla vo Verdiho Rekviem, Dvorákovej Stabar mater, Beethovenovej IX. Symfónii. Nezabudnuteľné sú jej umelecké vákony pri interpretácii diel M. Schneidera-Trnavského, M. Moyzesa, F. Schuberta, D. Kardoša a i. Aktívne spolupracovala s rozhlasom, nahrala veľké množstvo gramofónových platní. Hosťovala na mnohých domácich i zahraničných operných scénach. Popri všestrannej umeleckej činnosti sa plne angažovala i na VŠMU ako pedagogička v odbore hlasovej výchovy. Divadelná veda ju zaradila medzi zakladateľskú generáciu slovenského operného umenia. Odborná kritika ju označuje za jednu z popredných reprezentantiek javiskového spevu v druhej polovici dvadsiateho storočia na Slovensku. Za svoje umelecké dielo bola ocenená mnohými vyznamenaniami a poctami, i tou najvyššou v roku 1968 národná umelkyňa.  Manželka Mikuláša Hubu a matka Martina Hubu.

vzdelanie

1925 – 1933 Reálne gymnázium Bratislava
1934 – Pedagogická akadémia Bratislava
1934 – 1937 Súkromné štúdium spevu u prof. Josefa Egema
1937 – 1938 Neues Wiener Konservatorium (prof Anna Schönwladová)

Priebeh kariéry:

1934 – 1937 učiteľka
1938 – 1943 SND
1945 – 1946 SND
1946 – 1947 Divadlo 5. května Praha
1947 – 1978 SND
1975 – 1984 pedagogička na VŠMU

Ocenenia:

1955 – Za vynikajúcu prácu
1960 – Za zásluhy o výstavbu
1965 – titul Zaslúžilá umelkyňa
1967 – Cena Zväzu slovenských divadelných umelcov za vytvorenie postavy Lady Billowsovej v Brittenovej opere Albert Herring
1968 – titul národná umelkyňa

tvorba

Postavy v operách a operetách (výber):

1938  – Markíza de Pompadour (Markíza de Pompadour)
1939, 1942  – Líza (Zem úsmevov)
1939  – Sylvia (Modrá ruža)
1939, 1948, 1959  – Mimi (Bohéma)
1939, 1954  – Norina (Don Pasquale)
1940, 1956, 1961  – Donna Elvíra (Don Giovanni)
1941  – Bellarosa (Bellarosa)
1940, 1945, 1951 – Gilda (Rigoletto)
1941, 1948, 1955 – Violetta Valéry (Traviata)
1941, 1951 – Rosina (Barbier zo Sevilly)
1942 – Liu (Turandot)
1943  – Edita (Osudný valčík)
1946, 1954  – Micaela (Carmen)
1946  – Karolína (Dve vdovy)
1948, 1956  – Margaréta (Faust a Margaréta)
1949, 1961  – Pamina (Čarovná flauta)
1950  – Blonda (Únos zo serailu)
1951  – Marcelina
1951  – Terinka (Jakobín)
1952, 1963  – Tatiana (Eugen Onegin)
1952, 1962  – Jaroslava (Knieža Igor)
1953  – Marienka (Predaná nevesta)
1953  – Barča (Hubička)
1953  – Rusalka (Rusalka)
1954  – Zuza (Juro Jánošík)
1955, 1971  – Zuzanka a Grófka (Figarova svatba)
1956  – Natália (V búrke)
1957  – Jitka (Dalibor)
1957  – Katka (Beg Bajazid)
1958  – Lišiaka Zlatohlávka (Líška Bystrouška)
1958  – Mélisanda (Pelléas a Mélisanda)
1960, 1970, 1972  – Ľutomíra (Svätopluk)
1960  – Zuza Meliška (Rodina)
1961  – Oľga (Príbeh ozajstného človeka)
1963  – Guilietta (Hoffmannove poviedky)
1964  – Líza (Piková dáma)
1964  – Operná primadona (Cardillac)
1966  – Lady Villowsová (Albert Herring)
1976  – Žena (Udatný kráľ)

Zdroj:   Ivan Knotek, Záhorie 2006

Odporúčame