Region Záhorie - rozmanitá zem

Hvezdáreň Sobotište

V roku 1971 sa začala v základnej škole v obci Sobotišti stavať astronomická pozorovateľňa – hvezdáreň. Začal ju projektovať architekt Gabriel Gála. Stavba bola financovaná z prostriedkov Okresného národného výboru v Senici vo výške 65-tisíc korún československých.

Hlavným iniciátorom tejto myšlienky, postaviť hvezdáreň,  bol vtedajší riaditeľ základnej školy Ladislav Košinár. Svoj nápad zrealizoval zásluhou dobrovoľnej práce rodičov, žiakov, pána Hollého a mnohých ďalších nadšencov. Po roku boli práce na stavbe ukončené. Hvezdáreň začala od 1. septembra 1972 slúžiť svojmu účelu. Pôvodne hvezdáreň vznikla, aby slúžila na vzdelávanie a podporu záujmu o astronómiu. Túto funkciu plní dodnes – ponúka ostatným nájsť si cestu k takej krásnej vede, akou astronómia nepochybne je.

Hvezdáreň tvorí jedna miestnosť, ktorá zároveň slúži ako prednášková a prezentačná miestnosť. Dominantou budovy je tradičná kopula, v ktorej sa skrýva prvý sobotištský ďalekohľad MDN 120. V súčasnosti disponuje viacerými ďalekohľadmi a inými astronomickými prístrojmi slúžiacimi na pozorovanie Mesiaca, súhvezdí či planétkových zákrytov. Pri stavbe pomohli rodičia žiakov, ľudia z obce. Veľmi dôležité je spomenúť, že hvezdáreň v Sobotišti bola postavená za veľkej pomoci brigádnikov. Je teda zrejmé, že dnes by to už bolo ťažšie.

Hvezdáreň je spravovaná miestnou organizáciou Slovenského zväzu astronómov amatérov. Nachádza sa kúsok od sobotištského kaštieľa. Je jedinou hvezdárňou v okruhu 60 kilometrov. Jej členovia sa venujú pozorovaniu meteorických rojov, planétkových zákrytov, zákrytov hviezd Mesiacom, pozorovaniu premenných hviezd a v neposlednom rade astrofotografii.

Hvezdáreň v Sobotišti ako jediná amatérska hvezdáreň na Slovensku sleduje počasie meteostanicou a merané údaje zverejňuje. Pre širokú verejnosť ponúka pravidelné večerné pozorovania hviezdnej oblohy pomocou hvezdárskych ďalekohľadov, samozrejme, aj s odborným výkladom. Okrem toho usporadúva i rôzne akcie pre školy.

Žiaci sem prichádzajú najmä v jeseni a potom v jarnom období. V zime je to náročnejšie, pretože hvezdáreň sa v tomto ročnom období nevykuruje a nedá sa tu sedieť. Cez leto sem chodievajú dokonca aj  tábory z blízkeho okolia. Hvezdáreň ponúka aj návštevné hodiny pre verejnosť a to vždy v sobotu. Návštevu hvezdárne treba vopred telefonicky alebo elektronicky dohodnúť.

Ďalšie Informácie

Otváracie hodiny:
Piatok – Sobota : Len vopred ohlásený vstup

Vstupné:
Bezplatný vstup

Kontakt:
+421 903 105 735
sveste@hvezdaren-sobotiste.sk
www.hvezdaren-sobotiste.sk

Odporúčame