Region Záhorie - rozmanitá zem

Habánsky mlyn Sobotište

Od polovice 16. storočia sa na Západnom Slovensku usádzajú novokrstenci – Habáni, náboženskí exulanti z Moravy, kam prišli prevažne z územia Rakúska a Nemecka. Exil novokrsteneckých spoločenstiev s územia Moravy súvisí s vydaním reštrikčných zákonov v roku 1545, ktoré ich prinútili usadzovať sa na priľahlom území nábožensky tolerantnejšieho Uhorska, kde podľa osobitných princípov spoločenského života zakladali tzv. bratské dvory. Najstarší bratský dvor na území Slovenska vznikol v roku 1546 práve v obci Sobotište. Usadili sa tu na pozvanie grófa Františka Nyáryho, ktorý im povolil na panskej pôde na juhozápadnej strane mestečka založiť bratský dvor. Habáni tam od zemana Klimenta Pappa odkúpili mlyn a pustý majer, ktorý ležal v tom čase mimo obce. Habánsky mlyn je jednou z dominánt bývalého „Habánskeho dvora“. Habánska komunita tento mlyn kúpila v r. 1545, obnovený bol v r. 1736 a v roku 2001 bolo zrealizované jeho statické zabezpečenie.  Do roku 1945 bol v spoločnom vlastníctve habánskej obce, ktorá ho prenajímala a zisk odovzdávala do spoločnej pokladnice. Habánsky mlyn prestal fungovať zrušením súkromných živností v roku 1951. Mlyn prešiel komplexnou rekonštrukciou a v jeho interiéri vzniká expozícia o živote a kultúre Habánov na Slovensku.

Ďalšie Informácie 

Kontakt:
https://www.muzeumhabanov.sk

Odporúčame