Region Záhorie - rozmanitá zem

Zámocký park v Malackách

Zámocký park v Malackách je takmer 30 hektárov veľká plocha rozprestierajúca sa okolo Pálfiovského kaštieľa.

Je to veľmi vyhľadávané miesto s nádychom histórie poskytujúce relax, aktívny odpočinok aj športové vyžitie.

Park je po celý rok prístupný pre verejnosť a dostanete sa sem peši za 10 minút z centra mesta. Ak by ste sa sem vydali autom, zaparkovať môžete pohodlne na priľahlých parkoviskách.

Park s radosťou navštevujú rodiny s deťmi, nakoľko pri príjemných vychádzkach v prírode môžete pozorovať miestnu faunu a flóru a k dispozícii je aj detské ihrisko s uzavretým hracím priestorom. Milovníci športu ocenia chodníkový okruh vhodný pre beh dlhý viac ako 2 km a voľne prístupné ihrisko s pevným povrchom vhodné pre loptové hry a s možnosťou korčuľovania v zime.

História

Park bol vybudovaný spoločne s kaštieľom v 17.storočí a podobne ako kaštieľ i on prechádzal rôznymi zmenami. Pôvodný francúzsky park bol na prelome 18. a 19. storočia prevedený do podoby anglického.

Koncom 19. Storočia mala kompozícia parku najvyššiu umeleckú hodnotu a historické pramene dokladujú, že so svojou „anglickou záhradou“ patril k najkrajším parkom v Župe. V priebehu 20. storočia bola jeho údržba zanedbávaná a zub času veľmi zmenil priestor parku.

Po roku 1920, kedy tu bol zriadený internát a gymnázium, sa vyrastenej zeleni parku venovala len malá pozornosť, trávnaté plochy síce boli pravidelne vykášané, ale chýbala dosadba uhynutých  a počasím zničených porastov. Po roku 1948 sa parku venovalo už len minimum starostlivosti. Na území bývalej zásobnej záhrady, ktorá vrátane budov schátrala, bolo vybudované ihrisko telovýchovnej jednoty, v západnej časti parku dopravné ihrisko. Okolo roku 1950, kedy už v budove kaštieľa sídlila nemocnica s poliklinikou, bol na násypoch vzniknutých z vyrovnávania terénu v parku vybudovaný štadión. Porasty boli čiastočne ponechané, nevenovala sa im však pozornosť a postupne zarástli.

V roku 1960 sa začalo s výstavbou nemocnice na hlavnej lúke východne od kaštieľa, čo neodvratne narušilo pôvodnú kompozíciu parku.

Kvôli výstavbe nových komunikácií (nadjazd železnice, prípojka na diaľnicu)bola pôvodná lipová alej na mnohých miestach vyrúbaná. Navyše v roku 1969 z nej boli odstránené aj posledné pôvodné lipy, ktoré boli v zlom stave a ohrozovali návštevníkov.

V roku 1970 došlo k jednorazovému prečisteniu areálu parku  a boli dosadené platany namiesto pôvodných líp.

Pôvodne tu boli ihličnaté a listnaté stromy v pomere zhruba 1:1, ihličnanov však postupne výrazne ubudlo. Postupne z parku zmizli porasty krov (na 10% pôvodných plôch) a lúčne porasty sa zmenšili o polovicu.

Cestná sieť v parku sa zmenila, farebné obrubníky zhnili a boli vychodené nové chodníky. Bazén bol v dezolátnom stave, soška z pôvodnej fontány bola premiestnená na námestie. Grota so sochou Panny Márie sa rozpadla a na jej mieste možno nájsť len jej zvyšky. K hlavnému vstupu do areálu bolo zavedené osvetlenie a pribudli tu betónovo drevené lavičky.

Okrem zámku sa v parku zachovali len dve budovy – domček záhradníka nad tréningovým ihriskom a domček vrátnika pri Čiernej bráne. Strážny domček bol aj pri Bielej bráne, bol zbúraný v priebehu 20. storočia.

V roku 2012 si mesto dalo vypracovať projekt obnovy Zámockého parku, ktorého cieľom je vrátiť parku v postupných krokoch jasnú kompozičný štruktúru porastov, ktorá bude vychádzať z porovnania historických podkladov a súčasného stavu.

Park je rovnako ako zámok pamiatkovo chránený.

Odporúčame