Region Záhorie - rozmanitá zem

Škodáčkov mlyn Čáčov-Senica

Škodáčkov mlyn v Čáčove je jedným zo štyroch mlynov, ktoré boli pomenované podľa mlynárskych rodín. V roku 1943 prebehla na mlyne veľká prestavba, z jednopodlažného mlyna sa stal trojpodlažný mlyn. Ten bol poháňaný Francisciovou vodnou turbínou. Do roku 1960 sa v mlyne mlelo na troch valcových stoliciach. V roku 1960 bol mlyn znárodnený a jeho správu prevzalo Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik Bratislava. Odvtedy mlyn slúžil len na šrotovanie obilia pre dobytok a múka sa v ňom už nemlela. A tak postupne mlyn a jeho zariadenie začalo chátrať. Súčasným majiteľom mlyna je Peter Pivák. Ten sa spolu s dobrovoľníkmi z občianskeho združenia PRO Čáčov snaží o zachovanie spomienok na časy, kedy mlyn fungoval. V rokoch 2011 – 2014 prešiel rekonštrukciou. Strojové vybavenie z časti zachované. V priestoroch mlyna sa  nachádzajú dve stále výstavné expozície: História Čáčova a Mlyny a mlynárske remeslo na území dnešnej Senice. Verejnosti je sprístupnený každoročne počas hodových slávností.

Ďalšie Informácie

Otváracie hodiny:
Len vopred ohlásený vstup
+421 905 271 647
+421 902 616 996

Vstupné:
Dobrovoľné vstupné

Odporúčame