Region Záhorie - rozmanitá zem

Rodný dom a pamätná izba Jána Hollého Borský Mikuláš