Region Záhorie - rozmanitá zem

Rodný dom a pamätná izba Jána Hollého Borský Mikuláš

Rodný dom a pamätná izba básnika Jána Hollého sa nachádza v jeho rodnej dedine v Borskom Mikuláši. Pochádza z druhej polovice 18. storočia. Pamätná izba bola zriadená v roku 1957 – slávnostne otvorená dňa 20. júla. V tom istom roku bol domček daný do pôvodného stavu. Rodný dom Jána Hollého je jednou z najvýznamnejších slovenských kultúrnohistorických pamiatok.

Rodný dom Jána Hollého je vysunutou expozíciou Záhorského múzea v Skalici. Vybavený je autentickým dobovým zariadením a ilustruje prostredie, v ktorom sa básnik narodil, kde prežíval detstvo, a kam sa i v neskoršom období ako študent a kňaz veľmi rád vracal.

Do ostenia budovy je v kazetovom ráme vsadená Pamätná tabuľa Jána Hollého, vyrobená v dielni J. Radu v Prahe a odhalená v roku 1885. Text tabule: „V tomto dome nesmrtelný básnik slovenský narodil sa 24. brezna r. 1785“

Prostredníctvom celonárodnej zbierkovej akcie a taktiež s pomocou miestnych obyvateľov a rodákov sa zozbierali prostriedky na zhotovenie pomníka Jána Hollého. Ten sa nachádza vo vonkajších priestoroch rodného domu. Ide o básnikovu sochu v nadživotnej veľkosti. Tento pomník je venovaný jeho pamiatke. Zhotovil ho akademický sochár Ján Koniarek v roku 1930 a je pochádza z prírodného kameňa. Texty sú uvedené na čelnej strane a na zadnej strane.

Pravidelne sa tu konajú najmä školské exkurzie, ktoré si je však vopred potrebné dohodnúť.

Ďalšie Informácie

Otváracie hodiny:
Len vopred ohlásené vstupy
olga.cintulova@borskymikulas.sk
+421 34 65 95 138

Vstupné:
Bezplatný vstup

Odporúčame