Region Záhorie - rozmanitá zem

Pamiatky mesta Skalica, ktoré môžete navštíviť:

1. Rotunda sv. Juraja 

Pôvodne románska stavba pochádza pravdepodobne z prelomu 12. a 13. storočia (najnovšie sa však uvádza i prvá polovica 11. storočia). V neskorších dobách bola goticky a barokovo prestavaná. Horná časť, spojená s opevnením, plnila obrannú funkciu, spodná časť slúžila ako kaplnka.            Virtuálna prehliadka 

2.  Františkánsky kostol Sedembolestnej Panny Márie 

Dôstojným pamätníkom stredovekého duchovného a kultúrneho života je rozsiahly areál kostola a kláštora františkánov. Kostol Sedembolestnej Panny Márie je gotickou stavbou pochádzajúcej z polovice 15. storočia. V presbytériu    sa zachovala bohatá gotická sieťová klenba a v sakristii krížové klenby. Výzdoba interiéru a mobiliár je zhotovený v neskorobarokovom slohu.

3. Františkánsky kláštor 

K františkánskemu komplexu patrí okrem kostola aj kláštorná budova vrátane rajského nádvoria, galérie v krížových chodbách, čiernej kuchyne (kde sa pripravuje Skalický trdelník tradičným spôsobom) i Vínotéka u františkánov, kde sa dajú zakúpiť naše dva regionálne produkty s ochranným zemepisným označením – Skalický trdelník a Skalický rubín.

4. Dom kultúry   

Secesná budova sa dodnes zachovala v pôvodnom stave. Projekt spracoval architekt Dušan Jurkovič, ktorý sa inšpiroval ľudovým staviteľstvom. Stavbu zdobí vonkajšia mozaiková dekorácia od Mikoláša Aleša, steny a oponu veľkej divadelnej sály zdobia maľby s figurálnou tematikou od Jožu Úprku a Antoša Frolku. V časti prvého poschodia sa nachádza stála expozícia Záhorského múzea a galéria Júlia Korezsku.

5. Farský kostol sv. Michala Archanjela  

Pôvodne jednoloďový kostol bol v období neskorej gotiky prestavaný na trojloďovú baziliku. Kostol viackrát vyhorel, bol prestavovaný a opravovaný. Okrem hlavného oltára púta ešte 9 olrármi, z ktorých 6 je cechových. Pôvodnú stavbu dopĺňa mohutná veža, ktorá ponúka výhľad na Skalicu a jej okolie. – Virtuálna prehliadka

6. Vyhliadková veža farského kostola 

Stavbu farského kostola dopĺňa mohutná renesančná veža, ktorá ponúka výhľad na Skalicu a jej široké okolie. Vedie na ňu 126 drevených schodov. Po ceste na ňu púta pozornosť starý stroj z ručne vyrobených strojových hodín pochádzajúci zo 17. storočia a  3 veľké zvony. Pri vyhliadke sa taktiež nachádza miestnosť, kde spával hlásnik.

7. Jezuitský kostol sv. Františka Xaverského 

Z umelecky hodnotnej výzdoby kostola sa zachovala architektúra a štuková výzdoba hlavného oltára, časť fresiek v bočnej kaplnke Panny Márie, kde sa nachádza vchod do krýpt a oltárny obraz, ktorý patrí k najväčším na Slovensku.              V roku 2011 prešiel komplexnou rekonštrukciou a dnes je dominantou kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu v Skalici.

8. Ľadovňa 

Ľadovňa sa v minulosti používala na uschovanie potravín. Ľad do ľadovní sa zvážal na psích záprahoch z priľahlých vodných plôch. Komplex mestských ľadovní a pivníc patrí k významným a atraktívnym dokladom novovekých dejín skalického mestského hospodárstva a je vzácnou technickou pamiatkou.

9. Mlyn bratov Pilárikových 

Pôvodne vodný mlyn v 20-tych rokoch kúpili bratia Pilárikovci. Starý          mlyn zbúrali a postavili nový moderný trojposchodový na elektrický  pohon. Mlyn potom desaťročia slúžil Skaličanom i okolitým obciam až do roku 1962, kedy bol definitívne zatvorený. V súčasnosti je mlyn zrekonštruovaný a sprístupnený verejnosti.

10. Evanjelický kostol 

Tolerančný klasicistický kostol s prvkami  neskorého baroka. V roku 1938 k nemu bola pristavaná veža podľa projektu arch. Dušana Jurkoviča s nápisom „Pamiatke Komenského 1650“. Interiér kostola má klasicistickú drevenú výzdobu.

11. Kostol Najsvätejšej Trojice a kláštor milosrdných bratov 

Kostol najsvätejšej Trojice bol postavený v rokoch 1645 – 1650 pôvodne ako evanjelický.  Po prestavbách a rozšírení podľa projektu M. M. Harminca slúži objekt kláštora naďalej ako nemocnica. Vcelku je kostol Najsvätejšej trojice vzácnou pamiatkou barokového umenia.

12. Expozícia kníhtlače 

Začiatok tlačiarenstva v Skalici je možné datovať do začiatku 70. rokov 17. storočia, kedy jezuiti založili kníhtlačiareň. Tú si v roku 1760 odkúpil Václav Šulc a neskôr predal Jozefovi Antonínovi Škarniclovi. S ním sa v roku 1769 začala história Škarniclovskej tlačiarne, kedy sa štyri generácie tejto rodiny (skoro 130 rokov) stali súčasťou slovenskej národnej kultúry.

Nový náučný 20 – minútový film s autentickými zábermi zachytávajúce jednotlivé fázy výroby knihy: https://www.youtube.com/watch?v=yHIjdLqnGN0

Odporúčame